Maggie De Block: ‘Aanpak ondervoeding prioriteit’

door The Vremde Mirror

België | Kersvers Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vindt dat te veel Belgen er ondervoed uitzien. Ze noemt het aanpakken van deze schrijnende problematiek de belangrijkste uitdaging tijdens haar ministerschap. Zelf zegt ze het goede voorbeeld te willen geven.

‘Het maakt me kwaad dat ik anno 2014 nog mensen met een BMI onder de 30, ja zelfs onder de 25, zie rondlopen,’ aldus Minister De Block. ‘Het is de schandvlek op onze moderne maatschappij. Ik kan dit niet langer aanzien, daarom dat de aanpak van ondervoeding een prioriteit is en de maatregelen drastisch zullen zijn.’

‘We zijn nog concrete plannen aan het uittekenen hoe we het ondervoedingsprobleem gaan aanpakken,’ vervolgt De Block. ‘Maar dat kan op verscheidene manieren geregeld worden. Weight Watchers zal nog steeds met punten werken, maar nu is het doel om kilo’s bij te winnen. Een vitaminetaks moet mensen naar calorierijke voeding doen grijpen. Voedsel nuttigen met meer dan 50% vet per 100 gram wordt fiscaal aftrekbaar. Ook zullen er responsabiliseringscampagnes op poten worden gezet waarin wordt gewaarschuwd voor de gevaren van langer dan tien minuten sport per dag. Dat is onnodig energieverlies en uiterst nefast om een BMI van 30 of meer in stand te houden.’

Een vitaminetaks moet mensen naar calorierijke voeding doen grijpen

‘Het is belangrijk dat jongeren van kleins af aan zich terdege bewust zijn van het ondervoedingsprobleem,’ aldus de populairste politica van het land. ‘Scholen zullen een cruciale rol moeten spelen in de bewustwording, zowel in de lessen als in de praktijk. Geen water meer in de drankautomaten op school, maar alleen nog suikerrijke dranken als cola en limonade. Elke school zal ook gesommeerd worden om wekelijks een vaste snoepdag te houden en de maaltijden die scholen ’s middags serveren, zullen ook evenwichtiger zijn en uit vijf gangen bestaan: een dessert, een nagerecht, een dessert, een nagerecht en een dessert.’

‘Ook de voedingsdriehoek moet gemoderniseerd worden. Water, groenten en fruit vliegen eruit. In de plaats komen taart, chips, Luikse wafels en slagroom met een toefje aardbeienijs. Een dergelijk krachtdadig beleid is nodig om definitief komaf te maken met ondervoeding,’ vindt De Block.

De Block doet in afwachting van de uitwerking van concrete beleidsmaatregelen al een emotionele oproep aan de bevolking: ‘Eet zo veel mogelijk taart, pizza, roomijs, chocoladerepen, boterkoeken en hamburgers. Alleen zo kunnen we ondervoeding uit onze samenleving bannen.’