Vremde lanceert Jongerenmeldpunt

door The Vremde Mirror

Vremde | Jongeren rijden met scooters, ze zijn niet katholiek opgevoed en ze nemen allemaal drugs. Om dit probleem bij de wortels aan te pakken, krijgt Vremde een eigen Jongerenmeldpunt. Hier kunnen burgers andere inwoners van Vremde verklikken die jongeren schuil houden.

‘Het is echt uit de hand aan het lopen,’ vertelt Maria (77). Als ze klein zijn, zijn ze nog onschuldig. Maar voor ge het weet, begint het buiten te spelen en lawaai te maken waardoor weerloze ouderen moeite hebben om hun kruiswoordraadsel in te vullen.’

‘Het is waar wat Maria zegt. Dat drinkt, dat zuipt, dat snuift, dat ligt tot 12 uur te stinken in zijn nest, dat is ondankbaar, dat denkt dat het allemaal in de schoot geworpen krijgt, dat steekt over door het oranje. Allez, dat laatste nu nog niet meteen. Maar mochten er verkeerslichten zijn in Vremde, dat jongvolk zou het wel doen,’ laat Germaine (82) optekenen.

De vergrijzing is iets wat moet gestimuleerd worden,’ vindt Alphonse (81). ‘Het zou een objectief van het gemeentebestuur moeten zijn om de gemiddelde leeftijd in Vremde te doen stijgen naar 65 jaar. Een absolute droom is natuurlijk 75 jaar zonder dat dat moet gebeuren met importbejaarden door bijvoorbeeld een rusthuis uit een ander dorp over te kopen.’

Een jongere aangeven, gebeurt door onderstaand formulier in te vullen en af te geven op de Dienst Bevolking. Deze heeft als taak om de aanwezigheid en bepaalde activiteiten van de inwoners op het grondgebied van de gemeente te registreren. Dit kan in alle anonimiteit gebeuren. Na de aangifte gaan de ordediensten zo snel mogelijk de jongere opsporen en gevangen nemen tot hij een gevorderde leeftijd heeft bereikt.

jongerenmeldpunt2