Dode mensen met uitsterven bedreigd

door The Vremde Mirror

Aan de vooravond van Allerheiligen trekt de belangenvereniging voor overledenen Mortoria aan de alarmbel: dode mensen zijn met uitsterven bedreigd. Mortoria eist nu dat de politiek ingrijpt en quota invoert om meer dode mensen in leidinggevende functies van bestuurlijke en politieke organen te krijgen.

chrysanten

Allochtonen, vrouwen, homo’s, mensen met een bakfiets, filatelisten met hoogtevrees, ze hebben allemaal wel hun eigen belangenorganisaties die te pas en te onpas hun belangen behartigen. Er is zelfs een Unie voor Zagende Ondernemers. Je verzint het met andere woorden zo gek nog niet, of het bestaat.

Een groep die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, zijn de doden. ‘Men negeert ze stelselmatig,’ vindt Do T. Van Asch, voorzitter van belangenvereniging Mortoria. ‘Het is gemakkelijk ook, men stopt ze in de grond en klaar. Het zijn altijd maar levende mensen die de plak zwaaien, het beleid uittekenen en als maatstaf worden genomen. Onlogisch en een aberratie in ons denkvermogen. Over de gehele geschiedenis bekeken, is een mens wel meer dood dan levend.’

Van Asch moet tegen vele vooroordelen vechten: ‘De clichés zijn hardnekkig: dode mensen rotten weg na een tijdje, ze zijn communicatief niet meer even vaardig als toen ze levend waren en bovenal zijn ze economisch even irrelevant als de gemiddelde mens met een universitair diploma Filosofie. Dat klopt niet, dode mensen zijn nog steeds economisch relevanter dan mensen met een universitair diploma Filosofie.’

Mortoria is zolang de maatschappij geen zelfcorrigerend gedrag vertoont om die reden voorstander van quota, die ervoor moeten zorgen dat de dode medemens op een constructieve wijze zijn steentje kan bijdragen aan de opbouw van een warme maatschappij. ‘We leven in 2014, een dood iemand verdient een waardige en prominente plaats in de samenleving,’ vindt Van Asch. ‘Zie maar naar de politiek. In de Vlaamse Regering wordt de zielloze medemens alleen maar door Geert Bourgeois vertegenwoordigd. Een schande.’

In politieke kringen is men zich van geen kwaad bewust. ‘Er vallen elk jaar bij de opmaak van de begroting genoeg lijken uit de kast,’ klinkt het daar.