Samenscholingsverbod aan kerk Vremde

door The Vremde Mirror

Vremde | Om de alsmaar toenemende overlast aan de kerk van Vremde in te dijken, heeft de Vremdse gemeenteraad unaniem beslist om een samenscholingsverbod af te kondigen. En dat tot zeker het einde van januari.

Vanochtend vlak na de zondagmis van 10 uur liet M.D., een 78 jarige oude knar, na een pittige discussie over de voorbije kaartavond met zijn wandelstok kerkgangster Julia vallen. Het slachtoffer moest met een ernstige heupblessure worden overgebracht naar het ziekenhuis van Lier. De dader M.D. wist in zijn elektrische rolstoel te ontkomen en verschanst zich nu in zijn serviceflat.

Na dit opstootje was de maat voor burgemeester Boer Gust vol. De gemeenteraad werd door hem voor een spoedzitting bijeengeroepen. ‘Er komt zeker tot het eind van de maand een samenscholingsverbod voor de kerk van Vremde. Deze baldadigheden zitten me erg hoog.’ De oppositie onder leiding van Filip Dewitte (Vremds Belang) vindt deze maatregel niet ver genoeg gaan. ‘Er moet geen samenscholingsverbod komen voor deze bejaarden, wel een ophokkingsplicht!’ Hierna barstte er een luid applaus los vanop de banken van het Vremds Belang voor hun grote leider.

Filip Dewitte (Vremds Belang): “Er moet geen samenscholingsverbod komen voor deze bejaarden, wel een ophokkingsplicht!” 

De autochtone bejaarden voelen zich het kind van de rekening. ‘Het zijn altijd dezelfden die de sfeer hier verpesten en verzieken,’ reageert José (77) onthutst. ‘De inwijkelingen die hier in serviceflats komen wonen, denken dat wat in de stad kan ook zomaar kan op ons platteland. Ze rijden hier rond met patserige elektrische rolstoelen waardoor de autochtone Vremdeling niet meer durft buiten te komen. Het is nu al zover gekomen dat we niet meer in groep mogen keuvelen na de zondagmis. Een schande.’

Filip Dewitte (Vremds Belang): “Heel wat bejaarden worden geboren met het mes tussen de pampers en gaan ook zo hun graf in. Dit uitschot hoort niet in Vremde thuis.”

‘Er moet een duidelijk lik-op-stukbeleid komen,’ stelt voorzitter van het Vremds Belang Filip Dewitte. ‘Vremdelingen zijn hier zeer welkom. Vreemdelingen in beperkte mate ook, en op voorwaarde dat ze zich integreren in onze maatschappij.’ Volgens Dewitte heeft het huidige gemeentebestuur grondig gefaald. ‘Door de recente aanleg van een paardentram naar Vremde importeer je het crapuul van de naburige dorpen. We moeten onze grenzen sluiten. Vele bejaarden van naburige dorpen worden niet alleen met het mes tussen de pampers geboren, maar gaan er ook hun graf mee in. Dit uitschot hoort niet in Vremde thuis.’