Archeologen vinden sporen van supermarkt

door The Vremde Mirror

Vremde | Afgelopen donderdag berichtten we nog dat Filip Dewinter naarstig op zoek was naar een supermarkt om er de aanwezige personeelsleden en klanten te gijzelen om zo zijn asielaanvraag kracht bij te zetten. Daarmee zorgde hij bij de plaatselijke inboorling vooral voor veel gegniffel en geginnegap. WANT ER IS IN VREMDE HELEMAAL GEEN SUPERMARKT LACHEN GIEREN BRULLEN.

Dat lachen blijkt nu geheel onterecht. Allerhande beschavingsprocessen ten spijt, blijkt ook Vremde niet supermarktloos te zijn. Althans, dat beweren archeologen. Zij hebben sporen ontdekt die erop moeten wijzen dat er in Vremde een supermarkt staat, weliswaar met een foutenmarge van 2500 jaar. In het slechtste geval is dit oord van ongebreideld consumeren daterend uit de tijd van de Romeinen, in het beste geval zal Vremde hier pas over 2500 jaar mee bezoedeld worden.

Archeologen vonden een stuk van één euro. Een veelgebruikt middel om winkelkarretjes te ontgrendelen wat wijst op de potentiële aanwezigheid van een supermarkt.

Archeologen vonden een stuk van één euro. Een veelgebruikt middel om in winkelkarretjes te schuiven wat wijst op de potentiële aanwezigheid van een supermarkt.

 

Het belangrijkste bewijsstuk dat archeologen hebben weten opgraven is bovenstaand muntstuk van één euro, een frequent gebruikt middel om in winkelkarretjes te stoppen. Dit wijst op de potentiële aanwezigheid van een supermarkt. Ondanks de foutenmarge van 2500 jaar denken archeologen dat het een recent fenomeen betreft. Uit historisch onderzoek is gebleken dat met bijna zekerheid gezegd kan worden dat de Romeinen nog niet met euro’s betaalden en dat door de onstabiele markten het onwaarschijnlijk is dat de euro over 25 jaar nog bestaat, laat staan over 2500 jaar.

Onthullend en choquerend dat we u nu even de gelegenheid geven om erbij te gaan zitten en uit te blazen. Maar ook niet te lang, want het Federaal Parket is nu op zoek naar deze supermarkt. Het heeft daarom zoals de traditie het wil een enorm heldere robotfoto verspreid van de vermiste supermarkt. Burgers worden gevraagd waakzaam te zijn als ze op straat komen en verdachte bewegingen of constructies te melden bij de plaatselijke Federale Politie De rijkswacht De veldwachter Supermarkt Focus op het nummer 116 001. Uw discretie wordt verzekerd. 

De politie verspreidde deze niets aan de verbeelding overlatende robotfoto van de vermiste supermarkt.

Het Federale Parket verspreidde deze niets aan de verbeelding overlatende robotfoto van de vermiste supermarkt.