“Brandstapel veel effectiever dan GAS-boetes”

door The Vremde Mirror

Vremde | Terwijl over het hele land naar hartenlust GAS-boetes worden uitgeschreven, blijft het in Vremde merkwaardig kalm. Hier zullen geen GAS-boetes worden uitgeschreven. Vremde blijft vasthouden aan de traditionele brandstapel.

Burgemeester Boer Gust licht zijn keuze toe. ‘GAS-boetes zijn mensonterend. Niemand heeft er wat aan. De gemeente moet extra politieagenten in dienst nemen wat een extra hap is uit de meerjarenbegroting. Die politieagenten moeten bovendien ook nog eens kunnen schrijven. Doorgaans onvindbaar waardoor we ook nog eens politieagenten moeten gaan opleiden wat zorgt voor een ferme meerkost. Onze gemeente zou enkel maar verlies lijden en dat door crapuul dat bij het binnengaan van een kerk een kruisteken vergeet te maken, homeopaten of linkshandigen.’

“Iemand zien creperen op een brandstapel is sensationeler dan een GAS-boete zien uitgeschreven worden.”

‘Een brandstapel daarentegen is veel effectiever,’ vervolgt burgemeester Boer Gust zijn verhaal. ‘Het maakt veel meer indruk dan een vodje papier met de naam GAS-boete. En om een brandstapel aan te steken, moeten we geen geletterde politieagent in dienst nemen. En hier heeft de gewone man in de straat ook nog wat aan. Iemand zien creperen op een brandstapel is natuurlijk altijd veel sensationeler dan een GAS-boete zien uitgeschreven worden. Het zorgt bovendien voor een geweldige groepssfeer. De mensen komen ervoor naar buiten, er ontstaat een gezellige sfeer, kortom een brandstapel doet een hechte band ontstaan tussen de bevolking. Iets wat onmogelijk te bewerkstelligen is met GAS-boetes.’