‘Niet alle zakkenvullers zijn politici’

door The Vremde Mirror

De zakkenvullers komen de jongste dagen in een kwaad daglicht te staan. Dat ziet ook woordvoerster Valerie Scheppers van het Vlaams Verbond voor Zakkenvullers (VVZ). ‘Het is oneerlijk om alle zakkenvullers gelijk te stellen met beroepspolitici.’

gevulde-zak

Scheppers windt er geen doekjes om. ‘Wij, de zakkenvullers, worden onheus bejegend. Alsof we allemaal politici zijn. Ik durf zelfs te zeggen dat er een lastercampagne tegen ons gevoerd wordt.’

‘De aberraties moeten eruit,’ erkent Scheppers. ‘Maar laat ons duidelijk zijn. Politici vormen een uitwas van het systeem. Het is moreel niet correct alle zakkenvullers met hen te vereenzelvigen.’

‘Ik steek mijn hand hiervoor in het vuur: vrijwel alle zakkenvullers voeren hun job in eer en geweten uit, zijn integer en werken binnen het deontologische kader dat de leden van de adviesraad van het Vlaams Verbond voor Zakkenvullers (VVZ) voor €1500 per zin in onze WhatsApp-groep hebben ontwikkeld. Bovendien moedigen we het gebruik van transparante zakken aan.’

‘Maar intussen is de toon toch maar mooi gezet,’ fulmineert de woordvoerster die het perceptieprobleem aankaart. ‘De stiel van zakkenvuller wordt gestigmatiseerd. Onze naam is onherstelbaar bezoedeld. We doen heus niet meer dan gewoon onze zak vullen. Er zijn geen andere bedoelingen dan stinkend rijk worden.’