De adviesraadraadraad: welk bedrijf kan nog zonder?

door The Vremde Mirror

Lang werd er meewarig over gedaan. Een beetje slagkrachtig bedrijf besteedt heden ten dage de vraag wie in de adviesraadraad moet zetelen uit aan een adviesraadraadraad.

brackje

In de adviesraadraad van een bedrijf zetelen, je kunt het onmogelijk aan gelijk wie overlaten. De adviesraadraad adviseert adviesraden over adviezen, maar adviseert ook adviseurs om in de adviesraden te adviseren.

De adviesraadraadraad adviseert niet alleen wie er in de adviesraadraad zetelt, maar adviseert ook de adviesraadraad over de te adviseren adviezen aan de adviesraad.

Adviesraadraadraden krijgen vaak de kritiek hoofdzakelijk beroep te doen op politici. ‘Onterecht,’ aldus Siegfried Bracke. ‘Neem nu lid van de adviesraadraadraad van Telenet Siegfried B., die S. Bracke adviseerde als lid voor de adviesraadraad, die op zijn beurt mij aanbeval als lid van de adviesraad. Politici beschikken nu eenmaal over een uitgebreid netwerk. Daar profiteren bedrijven graag van.’