The Vremde Mirror

Een vremde eend in de bijt

De adviesraadraadraad: welk bedrijf kan nog zonder?

Lang werd er meewarig over gedaan. Een beetje slagkrachtig bedrijf besteedt heden ten dage de vraag wie in de adviesraadraad moet zetelen uit aan een adviesraadraadraad.

brackje

In de adviesraadraad van een bedrijf zetelen, je kunt het onmogelijk aan gelijk wie overlaten. De adviesraadraad adviseert adviesraden over adviezen, maar adviseert ook adviseurs om in de adviesraden te adviseren.

De adviesraadraadraad adviseert niet alleen wie er in de adviesraadraad zetelt, maar adviseert ook de adviesraadraad over de te adviseren adviezen aan de adviesraad.

Adviesraadraadraden krijgen vaak de kritiek hoofdzakelijk beroep te doen op politici. ‘Onterecht,’ aldus Siegfried Bracke. ‘Neem nu lid van de adviesraadraadraad van Telenet Siegfried B., die S. Bracke adviseerde als lid voor de adviesraadraad, die op zijn beurt mij aanbeval als lid van de adviesraad. Politici beschikken nu eenmaal over een uitgebreid netwerk. Daar profiteren bedrijven graag van.’

Fake nieuws: trap er niet in

Fake nieuws. Hoe je hiertegen wapenen? Wij gingen ten rade bij Franky van het Hoaxie Komitee die zich op zijn blog verdiept in de materie: ‘Check eerst je bron voor je het nieuws gelooft. Hecht er geen belang aan, indien die van dubieuze aard is.’

franky

‘Het is een beetje mijn missie om mensen te waarschuwen voor vals nieuws,’ vertelt Franky (zie foto). ‘Ook al valt de bron niet nader te identificeren, geloven mensen het meest onmogelijke eerst.’

‘In mijn krant is er reeds enige tijd een misogyne racist met de denkbeelden van een kleutergoudvis president van Amerika. Natuurlijk niet echt. Maar omdat het in de krant staat, denken mensen dat het waar is. Als het nieuws te smeuïg is om waar te zijn, dan is het vrijwel altijd onwaar. Onthoud die gulden stelregel.’

‘Ik heb een artikel geschreven waarin ik dit ontkracht. Van meer dan 4800 woorden. En zelfs integraal kunnen publiceren op internet. Dat zegt wel iets. Informeer je op de juiste plekken,’ stipt Franky aan, volgens wie hierachter één duidelijk motief schuilt. ‘Het is een van bovenuit gestuurd afleidingsmanoeuvre. Zo heeft niemand het over de maanlanding die fake was.’

‘Dit ware geen noemenswaardig euvel, mochten echte problematieken als het monster van Loch Ness, autisme bij kinderen door vaccins !!!!!! en chemtrails niet verzwegen worden. Media berichten evenmin dat mensen hun privacy op Facebook te grabbel wordt gegooid, terwijl ze deze status gewoon dienen te copypasten en te delen. Doneer alstublieft op herkenhetcomplot.skynetblogs.be.’

Nieuwe partij overgiet programma met ideologisch sausje

Een stunt of een gat in de markt? Enkele misnoegde burgers hebben een politieke partij opgericht overgoten met een ideologisch sausje. Het I&MP (Ideologie & Meer Postjes) mikt bij de komende verkiezingen op het halen van de kiesdrempel.

brackje

Lid van de adviesraad van het I&MP, Siegfried Bracke, legt uit. ‘Het I&MP onderscheidt zich van de mainstream politieke partijen door niet alleen te mikken op postjes en mandaten, maar door dit ook ideologisch te verantwoorden in haar statuten: de basiswaarde van het I&MP is poenscheppen.’

‘Een fris en gedurfd verhaal,’ vindt politicoloog Carl Devos. ‘Politiek ging tot nog toe vooral over postjes en mandaten. En het I&MP breekt met die traditie en overgiet haar programma met een ideologisch sausje. De andere partijen kunnen nu niet anders dan volgen.’

Siegfried Bracke, gerenommeerd consultant in de mijnsector (‘kunt u niet dieper zakken, wacht op het advies van Siegfried Bracke’) en bij uitbreiding te huur om weg te blijven van allerhande soorten vergaderingen mits degelijke vergoeding (‘wenst u geen Siegfried Bracke, vul dan mijn zakken’), hekelt dit opportunisme.

‘Ideologie en poe… politiek zijn twee verschillende werelden. Houd de twee dan ook gescheiden. Al die bezoldigde mandaten en postjes zijn zo al verwarrend genoeg. Het is je reinste populisme om in die context mensen voor te houden dat politiek over waarden en opvattingen gaat. Plat kiezersbedrog,’ concludeert Bracke.

‘Niet alle zakkenvullers zijn politici’

De zakkenvullers komen de jongste dagen in een kwaad daglicht te staan. Dat ziet ook woordvoerster Valerie Scheppers van het Vlaams Verbond voor Zakkenvullers (VVZ). ‘Het is oneerlijk om alle zakkenvullers gelijk te stellen met beroepspolitici.’

gevulde-zak

Scheppers windt er geen doekjes om. ‘Wij, de zakkenvullers, worden onheus bejegend. Alsof we allemaal politici zijn. Ik durf zelfs te zeggen dat er een lastercampagne tegen ons gevoerd wordt.’

‘De aberraties moeten eruit,’ erkent Scheppers. ‘Maar laat ons duidelijk zijn. Politici vormen een uitwas van het systeem. Het is moreel niet correct alle zakkenvullers met hen te vereenzelvigen.’

‘Ik steek mijn hand hiervoor in het vuur: vrijwel alle zakkenvullers voeren hun job in eer en geweten uit, zijn integer en werken binnen het deontologische kader dat de leden van de adviesraad van het Vlaams Verbond voor Zakkenvullers (VVZ) voor €1500 per zin in onze WhatsApp-groep hebben ontwikkeld. Bovendien moedigen we het gebruik van transparante zakken aan.’

‘Maar intussen is de toon toch maar mooi gezet,’ fulmineert de woordvoerster die het perceptieprobleem aankaart. ‘De stiel van zakkenvuller wordt gestigmatiseerd. Onze naam is onherstelbaar bezoedeld. We doen heus niet meer dan gewoon onze zak vullen. Er zijn geen andere bedoelingen dan stinkend rijk worden.’

Toeristische brochure regering promoot Eigen Land

Om tegemoet te komen aan het toenemende onveiligheidsgevoel, dit heette ooit gewoon xenofobie, laat de Belgische regering een toeristische brochure verspreiden over Eigen Land onder alle mensen die eruitzien alsof ze hier niet geboren zijn. De brochure moet hen informeren over het land waaruit ze twee maanden geleden zijn gevlucht.

Een Syrisch benefiet voor deze arme stakker.

Initiatiefnemer is raar maar waar Theo Francken (N-VA). ‘We willen dat eens getroffen door deze inzichten mensen vrijwillig terugkeren naar Eigen Land, of ze hier nu zijn aangekomen na een levensgevaarlijke tocht op de vlucht voor ontmenselijking over zee en door Oost-Europa of hier al decennia gehuisvest zijn.’

Francken vat de kernpunten van de toeristische brochure samen. ‘In Eigen Land is het altijd mooi weer, in Eigen Land is er plaats genoeg, in Eigen Land word je gefusilleerd met wapens van Belgische makelij, in Eigen Land heb je drie huizen en in Eigen Land word je niet per definitie als een terrorist behandeld.’

Je mag het volgens Mia Doornaert zo niet zeggen, ‘maar,’ zo zegt ze, ‘het is al langer geweten dat vreemdelingen te weinig rekening houden met het westerse perspectief: ze begrijpen niet dat westerlingen niet begrijpen dat je op de vlucht slaat voor dictators en terreur om in een politiek gematigd klimaat onderdak te vinden. Zo wereldvreemd.’

Francken heeft nog een bericht voor de haters. ‘Mensen die over ons land klagen dat ze zonder proces eruit worden gezet, kunnen altijd naar Eigen Land gaan als het daar dan toch beter is.’

Assad hekelt in kritisch interview regimepers in Syrië

In een kritisch interview met VRT-journalist Jens Franssen trekt Bashar al-Assad ten strijde tegen de regimepers in zijn land. ‘Journalisten papegaaien de machthebbers maar wat na. Over de wreedheden geen woord.’

assadinterview

Na eerst vier vragen over Tom Boonen, volgde onherroepelijk de vraag of de media in Syrië voldoende aandacht hebben voor Tom Boonen, daaromtrent heerste er enige tijd controverse.

‘Ach, de media,’ ontwijkt Assad sluw de vraag. ‘Ze zeggen het lesje op dat het Syrische regime hen dicteert. De oppositie wordt monddood gemaakt, opgesloten en afgeslacht. Het Syrische bewind maakt misbruik van de chaos in het land om zelf steviger in het zadel te zitten. De media zouden uit de hand eten van ranzige figuren om een exclusief interview te bekomen. Opgelet, dat is niet alleen in Syrië zo, maar ik zie dat elders ook gebeuren.’

‘Dat zijn grove beschuldigingen,’ merkt Jens Franssen pienter op.

‘Ik heb daar bewijsmateriaal voor,’ repliceert Assad. ‘Heb je de rapporten van Amnesty International al eens gelezen? In Syrië heerst er een dictatuur en de media laten zich gewillig misbruiken als propaganda-instrument. Je kunt ze werkelijk alles op de mouw spelden. Dan ben je in mijn ogen medeplichtig aan de gruweldaden.’

‘Ben je niet bang na deze onverbiddelijke woorden ten aanzien van het Syrische bewind en de pers?’ wil Jens Franssen nog weten.

‘Mijn goede vriend Vladimir uit al jaren dezelfde mediakritiek en leeft ook nog altijd,’ concludeert Assad diplomatisch.

Nazi-vergelijkingen op school afschaffen: goed idee of politiek correct gehannes?

De roep om nazi-vergelijkingen in de wiskundelessen af te schaffen klinkt steeds luider. Niet meer van deze tijd, luidt het daar. Aanhangers van nazi-vergelijkingen zien hierin een zoveelste aanval op een degelijke Vlaamse traditie.

naziverg

Educatief onverantwoord volgens de ene. Niets mis mee aldus de andere.

De vraag stellen alleen al was lange tijd taboe: nazi-vergelijkingen, het moet toch ook anders kunnen? Voor voorstanders van nazi-vergelijkingen het onweerlegbare bewijs dat de samenleving islamiseert.

Theo Francken (N-VA) vindt het idee de nazi-vergelijkingen af te schaffen zwakzinnig. ‘Stop met hysterisch te doen over zulke zaken. Zonder nazi-vergelijkingen gaat ons wiskundeonderwijs naar de knoppen. We moeten dit in een juiste context plaatsen. Het is niet zo dat het Arabische cijfersysteem geen kans krijgt in ons onderwijs. Misschien moeten we dat nu ook maar eens herbekijken.’

Schooltje ’t Canvas is alvast niet van plan te buigen naar de wensen van de politiek-correcte kerk. Directeur Frank Hanssen is formeel: ‘We doen het hier al zo sinds mei 1940. Ik zie geen reden om halsoverkop op een andere manier wiskunde te doceren.’

De grootste slachtoffers van een verdwijning zouden Kristof (13) en Mike (15) zijn. Deze übermenschen haalden op hun laatste test nazi-vergelijkingen 19,33/20.

Producent nepgeld in opspraak: valse euro’s blijken echt

Een producent van nepgeld zit in het nauw. Jarenlang deed hij zich als valsemunter voor terwijl hij echt geld verdeelde. Deze grootschalige zwendel komt nu pas aan het licht omdat vele klanten zich schroomden om hun naïviteit.

3000_euros_-_1

De valsemunter die dat naderhand niet blijkt te zijn handelde naar eigen zeggen louter uit economische motieven. ‘Ik wilde besparen op de drukpersen. Dus ik dacht: ik geef mijn klanten echt geld in plaats van nagemaakt. Wie ziet het verschil?’

De economische crisis dwingt vele valsemunters tot louche praktijken. ‘Ik maak mijn geld vanaf nu zelf,’ aldus trouwe klant Vincent (niet zijn echte naam) die zich misbruikt voelt. ‘Ik had het moeten weten. De biljetten geleken verdacht hard op echt geld. En toch geen onraad ruiken. Ik kan me wel voor het hoofd slaan.’

Een van de andere gedupeerden is Leander (34). ‘Ik had om mijn auto te betalen vijftig nepbriefjes van 500 euro besteld voor 999,95 euro. Genaaid voel ik me nu ik weet dat alle briefjes echt waren. Ik eis mijn geld terug en een fikse schadevergoeding.’

‘Geld brengt het slechtste in de mens naar boven,’ zucht een valsemunter die anoniem wenst te blijven. Hij vreest voor de goede naam van de stiel. ‘Corruptie vind je in alle sectoren. Maar in de onze?’

Geëngageerde millennial spreekt racist aan: ‘Wifi?’

Hannah (21) is een geëngageerde millennial. Zo eentje die de wereld wil verbeteren en daarvoor bij zichzelf begint. Gisteren nog verbaasde ze vriend en vijand toen ze een racist aansprak. ‘Wifi?’

11wifi

Ze moeten opboksen tegen dwaze vooroordelen: ze zijn nauwelijks geïnteresseerd in de wereld buiten hun smartphone en ze zijn jonger dan de meeste andere volwassenen. Millennials. Hannah bewees dat het ook anders kan.

‘Excuseer meneer. Ik weet dat u een vuige racist bent. Een die de meest ranzige reacties post op Facebook en verontwaardigd reageert wanneer iemand hem hierop aanspreekt, want je moet alles kunnen zeggen, maar dat gaat tegenwoordig niet meer, want de moslims waarna een volgende scheldkanonnade volgt. Ik wil niet dat u denkt dat ik u hierom een inferieur wezen vind, dat ik uw verwerpelijk taalgebruik veroordeel of dat u denkt dat mijn spijsverteringsstelsel een dubbele salto met driedubbele schroef in mijn lijf maakt wanneer ik zulke reacties lees. We maken allemaal fouten. We zijn allemaal zondig.’

Schrikachtig kijkt Hannah de racist aan en ze raapt nog één keer alle moed bij elkaar: ‘Is er hier toevallig ergens in de buurt gratis wifi?’

Wanneer de racist enigszins verbouwereerd op het punt staat haar van repliek te dienen, loopt Hannah heel hard weg en giet deze achtervolgingsrace zonder achtervolger in een vlog. ‘Ik ben blij dat ik het beeld over mijn generatie een beetje kon bijstellen.’

Bezorgde ouder voelt zich schuldig omdat Alexander (3) geen bier bij het ontbijt lust

Papa Herman (41) zit met de handen in het haar. ‘Onze Alexander is al drie jaar en lust nog altijd geen bier bij het ontbijt. Wat doe ik verkeerd? En hoe wordt hij zo ooit een gewaardeerd parlementariër?’

kind

‘Ik drink principieel alleen tijdens het werk’, houdt Alexander (3) zich stoer, ‘en om mijn zus (5) in elkaar te slaan heb ik geen alcohol nodig. Ik ken er anderen.’

‘De gebruikelijke excuses. Hij heeft geen werk, de luie pap drinkende donderstraal,’ becommentarieert papa Herman. ‘Typisch het gedrag van iemand die zijn probleem met alcohol niet wil erkennen.’

Volgens mensen wier beroep op -peut, -ige of -onorroe eindigt hoeft Herman zich maar matig zorgen te maken. ‘Als ouder wil je het beste voor je kind en denk je snel aan het ergste, aan blunders bij de opvoeding. Onterecht! We zien het nog dat kinderen pas rond de leeftijd van zes jaar een flinke alcoholverslaving ontwikkelen.’

‘Zijn veelbelovende carrière als parlementslid kan hij wel op zijn buik schrijven,’ vreest papa Herman. ‘Is het uit angst verslaafd te geraken? Onderschat de sociale controle aan de ontbijttafel niet. Daar ga je niet snel meer dan tien biertjes drinken. En daarbij, hij is toch geen kleuter?’