The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Namaaktoiletpapier ontdekt in lading cocaïne

In de Haven van Antwerpen heeft de politie een palet toiletpapier uit een lading cocaïne gevist, goed voor een straatwaarde van €2.000.000. Na empirisch onderzoek bleek al het toiletpapier nep te zijn.

© Wikimedia Commons

De Antwerpse politie meldt niet zonder trots in een perscommuniqué de vangst. ‘Coke is vaak een dekmantel voor wapens en we waren dus daarnaar op zoek. Dat we op een berg ongebruikt toiletpapier zouden stuiten, hadden we nooit durven dromen.’

‘De uitzonderlijke vondst is dus veeleer toeval,’ geeft de Antwerpse politie toe. ‘Het echte werk moest dan nog wel beginnen. Het toiletpapier uit de vracht coke verwijderen zonder het toiletpapier te beschadigen. En onze politiemensen hun ding laten doen. Elke rol toiletpapier testen of die echt is. Hun oordeel was unaniem en ondubbelzinnig: nep.’

‘Het toiletpapier was bedoeld voor de zwarte markt waar toiletpapier van deplorabele kwaliteit wordt verkocht tegen woekerprijzen. En de naïeve consument maar denken de deal van zijn leven te sluiten. Wat er met de rest van het toiletpapier gebeurt? Wanneer we die opnieuw weten te lokaliseren, zal vernietiging volgen.’

De cokevervoerder is na een nachtelijke ondervraging op vrije voeten en zou niets met de wc-papierzwendel te maken hebben.

Marc Van Ranst koopt lidkaart N-VA opdat Hendrik stopt met handen schudden

Aangezien Hendrik (48) het vertikte om te stoppen met handen geven omdat het Marc Van Ranst was die hierop aandrong, is Van Ranst overgegaan tot de meest drastische maatregel die een mens kan nemen. Een N-VA-lidkaart kopen.

Hendrik gaf de afgelopen dagen gewoon een hand aan wie maar in zijn buurt kwam. ‘Die Marc Van Ranst hoeft mij niet te vertellen hoe ik moet leven. Ik buig niet voor het donkerrode dictaat van een niet eens verkozen mediageile Vlamingenhater. Ik ben het nooit met hem eens. Die man is dus totaal onbekwaam en ongeloofwaardig.’

Toen Marc Van Ranst dit vernam, schafte hij zich prompt een lidkaart van N-VA aan in de hoop dat alle helfies als Hendrik ermee ophouden uit stoere balorigheid de richtlijnen aan hun laars te lappen en experts verdacht te maken.

Hendrik is vol lof: ‘Marc Van Ranst is de referentie als het gaat over coronavirussen. Als viroloog heeft hij jarenlang expertise opgebouwd. Schandalig en onverantwoord dat niet iedereen zijn aanbevelingen strikt opvolgt. Dat is in eenieders belang. Als je niet naar hem luistert, naar wie tenzij Mia Doornaert luister je dan wel?’

Bezorgde man bezoekt schoonouders 3x per dag

Sinds België in de greep is van het coronavirus bezoekt Alain (51) driemaal per dag zijn schoonouders: ‘Het zekere voor het onzekere nemen.’

Alain komt net van een concert wanneer hij nog binnenspringt bij zijn schoonouders. ‘Ze zijn allebei net tachtig. En zijn bang om buiten te komen. Ik wil niet dat ze creperen in isolement of gewoon maar iets tekortkomen in deze warrige tijden. Knap of niet. Het is een kleine moeite om even te kijken hoe het met hen gaat.’

Nochtans leefden Alain en zijn schoonouders tot voor kort in onmin. ‘Zand erover,’ zegt Alain stellig. ‘Dit gaat over leven en dood. Wat voor mens zou ik zijn mocht ik nu mijn schoonouders in de steek laten?’

‘Heel lief van onze Alain dat hij zo solidair is met ons,’ zegt Alains schoonmama. ‘Vorig jaar hebben we hem exact nul keer gezien, dat is waar. We hadden een beetje ruzie, maar als het erop aankomt is hij heel bekommerd over ons. We mogen gezegend zijn met zo’n schoonzoon die tussen al zijn sociale activiteiten tijd maakt voor ons.’

‘Ach,’ knikt Alain verlegen. ‘Ik ga door. Nog een vette smakkerd. En niet te dicht bij schoonpa liggen deze nacht hé. Ik wil niet dat jij dezelfde droge hoest krijgt.’

Doornaert: ‘Mensen lezen bewust mijn columns zoals ik het bedoel’

‘Het is altijd hetzelfde liedje,’ jammert barones Mia Doornaert. ‘Ik schrijf een column en mensen lezen correct wat er staat. Vooral linkse mensen hebben er kennelijk een probleem mee om mijn woorden te verdraaien.’

‘In mijn columns zeg ik over alles maar wat en uiteindelijk blijkt diversiteit de bron van al het kwaad. Maar het is vreselijk onprettig dat lezers die toevallig altijd in een linkse hoek zitten, de waarheid heeft haar rechten, te lezen wat er staat en zich genoodzaakt voelen mij hierom te bekritiseren.’

‘Geenszins netjes en het zegt veel over links dat het altijd moet gaan over de minimaal verholen xenofobie in m’n columns. Sorry, maar als het goed is zeg ik het ook, N-VA’ers en Vlaams Belangers hebben daar veel minder problemen mee.’

Doornaert geeft toe dat haar columns krom staan van dwaze redeneringen en foutieve interpretaties. ‘Maar er staan ook grammaticaal correcte zinnen in. Daar heeft men het nooit over. Dat is bewuste vuilspuiterij aan mijn adres. Altijd dat selectief zijn. Ik vind het enggeestig. Ik ben ook selectief in mijn columns, dat klopt, maar het is heel selectief van links om me daarop te pakken.’

‘Alleen generatie watjes ligt niet wakker van wat ik schrijf,’ erkent Doornaert. ‘Maar dat is maar schijn. Eigenlijk snappen jongeren niet wat ik bedoel. Zo dom zijn ze.’

Syrië neemt Europese coronapatiënten op

Nu play-off B door het coronavirus in het gedrang komt, weigert de Syrische president Bashar al-Assad nietsdoend toe te kijken. ‘Syrië wil 10.000 Italiaanse coronapatiënten opvangen en in het noorden van Syrië stationeren.’

© Wikimedia Commons

‘Of het aan Syrië is om Europese coronapatiënten op te vangen? Kijk, daar gaat het niet om. Het gaat om tienduizenden zieke mensen die moeten geholpen worden. We mogen de Europese bevolking niet aan haar lot overlaten. Hoe gewetenloos zou het zijn mensen in nood het slachtoffer te laten worden van geopolitiek gehakketak?’

Assad benadrukt dat hij zo een signaal wil geven aan al de andere landen in de wereld. ‘Dit is een zaak van internationale solidariteit. Niet alle Europeanen kunnen in de regio opgevangen worden. Essentieel dat er een internationaal spreidingsplan komt zodat de zorgen evenredig worden verdeeld. Wij kunnen dat aan.’

De andere landen vinden dat Assad gemakkelijk praten heeft. Ze zeggen dat het door de demografische verschuivingen voor Syrië evidenter is om de Europese coronapatiënten een plaats te bieden.

Ook klinkt het verwijt dat Syrië zelf problemen heeft en de opvang van Europese coronapatiënten geen prioriteit is. ‘Elk land heeft problemen, dus komt het mij bijzonder egoïstisch over om blind te zijn voor het leed in Europa of elders. Gesteld dat wij met een humanitaire crisis van die omvang zouden kampen, zou het Syrische volk ook van harte welkom zijn in Europa. Zeker weten.’

Kazerne Dossin voortaan museum over Holocaust en mensenrechten uitgezonderd die van Palestijnen

Een Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Dat was Kazerne Dossin. Dat moest specifieker. En dus zal Kazerne Dossin voortaan een Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten maar niet die van Palestijnen zijn.

© Wikimedia Commons

N-VA-Kamerlid Michael Freilich oogt tevreden over de nieuwe taakomschrijving van Kazerne Dossin. ‘Je kunt niet tegelijkertijd de Holocaust vreselijk vinden en tegen de mensenrechtenschendingen van de staat Israël zijn. Dan spreek je jezelf tegen.’

‘Aan die verwarring die in het verleden tot werkelijk absurde toestanden leidde, komt nu gelukkig een eind. Een keer wilde men zelfs een Midden-Oostenexperte huldigen die met het lot van de Palestijnen inzat. In Kazerne Dossin. Ik lieg niet. Door vast te leggen dat de Kazerne Dossin zich expliciet niet bezighoudt met de mensenrechten van de Palestijnen kan Dossin zich weer richten op haar kerntaken, waarbij het nog altijd over mensenrechten zal gaan. Die zijn universeel, maar niet voor Palestijnen.’

‘Een duidelijke en moedige keuze,’ aldus Freilich. ‘Al kan het beter. Ik stel vast dat niet-Palestijnse moslims nog altijd een plaats hebben in Kazerne Dossin. Zo zie je maar dat er nog een lange weg te bewandelen is wat het respect voor de joodse gemeenschap en de gevoeligheden die er leven betreft. Maar de verkiezingsuitslagen stemmen me hoopvol.’

‘Corona, de Musical’ zonder publiek

Studio 100 flikt het weer. 170.000 mensen hebben deze week al een ticket gekocht voor Corona, de Musical. Een bijzonderheid: de musical vindt achter gesloten deuren plaats.

Hans Bourlon van Studio 100 legt uit: ‘Het coronavirus is een actueel thema en zetten we daar het woord ‘musical’ achter hebben we een commercieel succes.’

‘We willen onszelf als Studio 100 blijven vernieuwen. De succesrecepten van vandaag zijn niet de succesrecepten van morgen. Vandaar het idee om sterk op totaalbeleving in te zetten en het publiek deel te laten uitmaken van de voorstelling.’

‘Hoe dat praktisch gaat? Corona, de Musical vindt plaats zonder publiek. De mensen betalen een ticket, maar krijgen daags voor de voorstelling te horen dat de musical niet doorgaat vanwege het coronavirus en het besmettingsgevaar.’

‘Mensen willen iets meemaken wanneer ze ergens een ticket voor kopen, Zoals nu voor een musical die ze niet kunnen zien, maar waar ze wel actief aan deelnemen,’ verklaart Bourlon het succes.

‘Het publiek is de grote winnaar,’ besluit Bourlon. ‘Mensen kunnen op het moment van de voorstelling wat anders doen dan toekijken hoe Jelle Cleymans twee keer kucht en zijn nakende dood begint te bezingen. Toch zijn de tickets niet duurder dan anders. Toch niet veel.’

Wat u moet doen als u niet denkt besmet te zijn met het coronavirus

Stel u voor, u voelt zich kiplekker en denkt er helemaal niet aan dat u het coronavirus hebt. Een familielid of naaste merkt dit in uw plaats op, omdat u er niet bij stilstaat dat u er niet aan denkt het coronavirus onder de leden te hebben. Of u bent dit familielid. Vind hieronder op al uw vragen een antwoord.

1. ‘Help! Ik denk helemaal niet dat ik besmet ben met het coronavirus. En ik ben dus totaal niet ongerust. Wat moet ik doen?’

Eerst en vooral rustig blijven. U bent niet alleen. Weet dat er honderden, misschien zelfs duizenden mensen zijn die leven alsof ze het coronavirus niet hebben. Daarnaast deze vragenlijst lezen en opsturen naar uw netwerk van mensen die hetzelfde denken als u.

2. Hoe herkent u bij uzelf dat u denkt niet besmet te zijn met het coronavirus? Hoe herkent u iemand die denkt niet besmet te zijn met het coronavirus?

Mensen die denken niet met het coronavirus besmet te zijn, leiden een vreselijk argeloos leven. Ze praten met mensen. Iemand herkennen is betrekkelijk eenvoudig. Probeer die persoon te muilen of een hand te geven. Lukt dat, hebt u met zo iemand te maken.

3. ‘Ik heb iemand gemuild die denkt niet besmet te zijn met het coronavirus: heb ik nu het coronavirus?’

Ja, maar dat had u toch al.

4. ‘Sorry ja, vergeten. Dus ik loop evenmin gevaar door met personen te praten die denken het coronavirus niet te hebben.’

Het kan geen kwaad tijdens elk gesprek vijf meter afstand te houden of berichtjes naar elkaar te sturen. Het coronavirus is online niet overdraagbaar. Tenzij via Twitter.

5. Wat zijn de risicogroepen?

Mensen die niet vatbaar zijn voor paniek zijn het kwetsbaarst. Maar ook mensen zonder internetverbinding en mensen die niet Geert Noels heten.

6. ‘Ik woon in hetzelfde huis als iemand die niet vatbaar is voor paniek. Moet ik nu panikeren?’

Ook hier geen nood. Panikeren deed u toch al.

7. ‘Is die persoon besmettelijk?’

Nee, al een geluk is paniek duizendmaal sterker dan redelijkheid. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat u plots ook zou denken niet besmet te zijn met het coronavirus.

8. ‘Maar ik maak me wel zorgen dat ik ook ervan overtuigd zou raken niet besmet te zijn met het coronavirus.’ 

Zet de persoon die ervan overtuigd is niet besmet te zijn in isolement. Zo richt die – hoe klein de kans ook is – bij anderen geen schade aan. En kunt u zeker zijn te allen tijde paniek te voelen.

9. Kan iemand die dacht het coronavirus te hebben plots in de overtuiging leven het coronavirus niet te hebben? Of kan iemand die dacht het coronavirus niet te hebben en daarna wel, daarna opnieuw denken het coronavirus niet te hebben?

Het is niet zo omdat iemand denkt het coronavirus niet te hebben dat dit voor altijd zo is. En omgekeerd. Dat kan betekenen dat de betreffende persoon deed alsof of verkeerd geïnterpreteerd is. Wees altijd alert! Zeker bent u nooit!!!!

10. ‘Hoe kan ik een persoon die denkt niet besmet te zijn met het coronavirus nog helpen?’

Besmet de persoon in kwestie met het coronavirus door in zijn gezicht te hoesten. Blijkt raar genoeg niet ziek te worden? Doe een online krantenabonnement cadeau. Een beetje verregaand en misschien zelfs omstreden. Maar het is de meest effectieve manier om iemand ervan te overtuigen dat het coronavirus onder haar of zijn bed slaapt. Veel succes!

Coronapatiënt overlijdt in auto-ongeluk

In Hoeselt kwam Anne-Marie (34) gisteravond om in een auto-ongeluk. Ze week uit voor een tegenligger die dronken achter het stuur zat en belandde tegen een boom. Bij de autopsie bleek ze besmet te zijn met het coronavirus.

Anne-Marie klaagde volgens haar familie eergisteren over een valling en lichte koorts. Maar gisteren voelde ze zich oké en is ze gewoon gaan werken.

Voor toogviroloog Geert Noels het bewijs dat het coronavirus veel dodelijker is dan ons wordt voorgehouden. ‘Als Anne-Marie had geweten dat ze het coronavirus had, werd ze in quarantaine geplaatst en was ze niet gaan werken. Dan had ze nog een lang leven voor zich.’

Noels doet daarom een pakkende oproep: ‘Spring massaal in je wagen en ga je testen in het ziekenhuis op het coronavirus. Het kan je leven redden.’

De lokale politie meldde dat de baan na een halfuur gelukkig al werd vrijgemaakt, zodat de hinder voor het autoverkeer beperkt bleef.

Gesprek over iets anders dan coronavirus vond nooit plaats

Al twee dagen beheerst de hallucinante getuigenis van een vrouw die de voorbije week een gesprek aanknoopte met een vriendin zonder het over het coronavirus te hebben alle media. Na grondig speurwerk van onze redactie blijken zowel de vrouw als de vriendin niet te bestaan.

Hoe onze redactie te werk ging

Wij lazen zoals elke ochtend de kranten uit middelmatige interesse. Vervolgens kwamen wij de getuigenis van een vrouw tegen die een gesprek had met haar vriendin over iets anders dan het coronavirus.

Onze interesse natuurlijk gewekt. Als het nieuws te ongeloofwaardig is om waar te zijn, is het doorgaans onwaar. We trokken die conclusie niet meteen, aangezien zulke grove beschuldiging de integriteit van vele journalisten schaadt en gestaafd moet worden met onweerlegbare feiten.

Om onze vermoedens te bewijzen, voerden we op onze redactie duizend gesprekken. In geen van die conversaties viel het woord ‘coronavirus’ niet.

Maar we wilden meer. En dus belden we de auteur van het oorspronkelijke stuk, een zekere Marcus, op. Op zijn stuk hebben de kranten zich gebaseerd en we vroegen hem of deze twee vrouwen bestaan.

Zijn antwoord bevestigde onze vermoedens: ‘Nee, zij bestaan natuurlijk niet. Ik schrijf voor een satirische website. En dan voer ik wel vaker denkbeeldige personages op. Dit voorval toont aan hoe snel we alles geloven, vooral wat we willen geloven. Wie droomt er niet van een gesprek te voeren dat niet over het coronavirus gaat?’

Daarom concluderen wij dat er afgelopen week, toch niet tot het tegendeel bewezen is, nooit een gesprek heeft plaatsgevonden dat niet over het coronavirus gaat.

Wederwoord

De verschillende media erkennen dat we bewezen hebben dat de omschreven vrouwen niet bestaan, maar niet dat het gesprek niet plaatsvond. Ze eisen een rectificatie.

Rectificatie 

Bovenstaande factcheck bevat mogelijk onjuistheden. We gingen er te gemakkelijk van uit dat dit gesprek nooit heeft plaatsgevonden omdat de twee gesprekspartners verzonnen blijken. Wij suggereerden zo alle dimensies te kennen en vergaten de optie van een bovenzinnelijke realiteit die geen boodschap heeft aan tijd en ruimte waarbinnen conversaties over het coronavirus mogelijk zijn zonder gesprekspartners open te laten. Voor deze onvergefelijke slordigheid bieden wij onze excuses aan.