Boze trucker zet dorp in rep en roer

Vremde | Gans het land wordt getroffen door verkeershinder ten gevolge van de algemene truckersactie. Deze truckers vinden het niet eerlijk dat Oost-Europeaanse truckers minder verdienen dan hen. Uit solidariteit met hun collega’s blokkeren ze her en der de wegen door tegen een slakkengang richting Brussel te rijden waar ze verder actie zullen voeren.

Ook Vremde blijft niet bespaard van de ellende. Omstreeks 9u45 vanmorgen verzeilde trucker Ludo op de Vremdse wegeltjes. Omwille van het tijdstip zorgde dit voor geen vertragingen van het plaatselijke verkeer. Hierom en omwille van de solidariteit die de truckers tonen met hun Oost-Europese collega’s toonden de Vremdelingen genade en lieten ze hem verder zijn boontjes doppen. Dat is ooit anders geweest. Trucker Ludo zelf is radeloos. ‘Waarom moet mij dit nu weer overkomen? Er stond vandaag een gezellig dagje Brussel gepland met de collega’s. Ik volgde vanuit Antwerpen twee collega’s en door een wegomlegging ben ik in dit boerengat verzeild geraakt. Hoe ik hier weer uit moet geraken, is een raadsel.’ Toen trucker Ludo weer vertrok, kwam hij bijna in botsing met een trucker met Roemeens kenteken. Ludo schold hem uit voor ‘sociale dumpert.’ Vermits de Roemeen geen Nederlands verstaat, escaleerde de ruzie niet en keerde de rust weder over het dorp.