Obama van Vremde origine

Vremde – Witte Huis | Over de roots van Amerikaans president Barack Obama wordt her en der twijfel gezaaid. Zelf schept Obama daar nu voorgoed duidelijkheid in. ‘Ik ben een Vremdeling.’

Barack Obama riep zijn medestanders en de pers op naar het Amerikaanse Chicago te komen waar hij hen zou toespreken. In een weergaloze speech maakte hij duidelijk niet echt een Amerikaan te zijn, maar een Vremdeling. ‘Het zal misschien inslaan als een bom, maar ik kan mijn roots niet langer verloochenen. Ik heb Vremds bloed.’

Obama kan zijn bewondering en respect voor Vremde niet onder stoelen en banken steken. ‘We negeren deze grootmacht al te vaak. De president van de VS heeft dan wel een Witte Huis, Vremde heeft een hele Witte Wijk. In alles overtreffen ze ons. Ik heb er geleerd hoe in een wit huis te wonen. Het is dankzij mijn Vremde afkomst dat ik nu een goed president van Amerika ben en kan zijn.’ Tegelijkertijd had Obama in de marge ook nog te melden zijn presidentschap van Amerika met vier jaar te mogen verlengen. Maar die mededeling vervaagde in het niets door de schokgolf van emoties die zijn eerdere bekentenis onmiddellijk bij alle toehoorders teweegbracht.

“De president van de VS heeft dan wel een Witte Huis, Vremde heeft een hele Witte Wijk.”

Obama ontkent wel in Vremde te zijn geboren. Een waarheidscommissie moet nu uitzoeken of Obama de waarheid spreekt en of hij president van Amerika mag blijven. Republikeins tegenstander Mitt Romney beschuldigt Obama in ieder geval ervan te hebben geknoeid met zijn whereabouts bij zijn geboorte. ‘Obama wist natuurlijk ook meteen hoe laat het was toen hij zag dat hij in Vremde was geboren. Om iets te betekenen in de gemeentepolitiek van Vremde moet je al van goede huize zijn. Obama besefte zelf maar al te goed niet capabel genoeg te zijn om het tot schepen, laat staan tot burgemeester van Vremde te schoppen. In Amerika is het een pak gemakkelijker om als onbekwaam iemand een politicus van betekenis te worden. Zie maar naar mij. De emigratie van Obama naar de VS gebeurde dus louter om politieke en opportunistische redenen.’

De conclusie van Romney is dan ook hard. ‘Eigenlijk is Obama niet meer dan een gebuisde Vremdeling die op een ander pocht met zijn superioriteit die hij verworven heeft op genetische basis door in Vremde te zijn geboren. Zo lacht hij in feite ook nog eens schaamteloos met de domheid van de inheemse bevolking waarover hij de baas mag spelen.’