Bezorgde ouders verontrust over invloed

Ouders zijn erg bezorgd over de invloed waaraan kinderen worden blootgesteld. Ze vrezen dat de ontwikkeling van hun kind hierdoor beknot wordt, het niet de gedragsstoornis ontwikkelt die past bij zijn persoonlijkheid en later als het groot is geen zelfbewuste consument wordt.

parents

‘Het wordt steeds moeilijker om kinderen te vrijwaren van invloed,’ kaart een ongeruste ouder aan. ‘Je hoort er andere ouders ook steeds vaker over klagen.’

‘Kinderen worden almaar vlugger in hun leven geconfronteerd met invloed,’ vult een bezorgde ouder aan. ‘Dat was vroeger veel minder. Ik denk zelfs niet dat het toen al bestond.’

Gekeken wordt dan naar de opkomst van het internet en de stijgende olieprijzen. ‘Ik denk wel dat dit twee regelbepalende factoren zijn,’ gaat de bezorgde ouder verder. ‘De niet te stuiten opmars van invloed vereist een verklaring.’

Ondanks de ouderlijke ongerustheid is invloed maar zeer moeilijk weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. ‘De effecten ervan op kinderen worden nog te vaak geminimaliseerd,’ vertelt een andere bezorgde ouder in een ongerust telefoontje. ‘Ik zie weleens kinderen alleen op de pechstrook van een autosnelweg wandelen terwijl ze teenslippers dragen. Weet dat kind dan niet dat dat kankerverwekkend is? Slachtoffer van slechte invloed, dat zie je zo.’

Is invloed gevaarlijk of niet? Volgens de ene ouder wel, de andere begint reeds op zeer jonge leeftijd met voorlichting over het bestaan en de verdiensten van Jan De Cock.

‘Die verwarring beïnvloedt het kwetsbare brein en het wereldbeeld van kinderen wat bewijst dat invloed gevaarlijk is,’ meent een verontruste ouder. ‘Wat mij daarom het meeste zorgen baart zijn de bezorgde ouders die zich zorgen maken over de almaar toenemende ongerustheid onder ouders. Get a life.’