The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Léonard eist afschaffing rechterlijke macht

Aartsbisschop André Léonard is niet te spreken over de wijze waarop de kerk aldoor in het nieuws komt en eist nu de opheffing van de rechterlijke macht. Er is volgens Léonard door het gerecht niet genoeg aan gedaan om het seksueel misbruik in de Kerk in de doofpot te steken.

‘We moeten ons ernstig vragen stellen over de rol van het gerecht,’ vindt Léonard. ‘Als het al niet meer de moeite loont om lasterlijke dossiers in de doofpot te steken waarbij een belangwekkend instituut als de Kerk geheel ten onrechte in een slecht daglicht wordt gesteld, wanneer dan nog wel?

Voor Léonard is de situatie duidelijk: ‘Het gerecht heeft zichzelf ontmaskerd als totaal onbekwaam. Dat het eens optreedt tegen viespeuken die ganse dagen naar porno kijken, wufte homoseksuele offerblokdieven en lieden die kinderen misbruiken. Degoutant gewoon. Maar voer geen hetze tegen geestelijken die genereus zijn met hun warmte en geborgenheid jegens de Vlaamse jeugd.’

Léonard pleit nu voor het afschaffen van het gerecht. Toch staat de deur van zijn kamertje altijd op een kier. ‘Onze Heer Jezus Christus is vergevingsgezind. Ik brand dagelijks een kaars opdat het met de rechterlijke macht toch nog goedkomt, maar in feite is deze kwestie zo klaar als een vat wijwater: laat het gerecht bevolkt worden door mensen die ik aanduid en het land zal niet meer opgeschrikt worden door kwatongerij met als enige doel de Kerk te ondermijnen.’

Weekendinterview: Mark Rutte

Ik neem plaats in de kantine van het asielcentrum van Broechem. Tegenover mij zit de Premier van Nederland Mark Rutte die zichtbaar geniet van het moment. ‘Oh kijk. Daar, een hongerstakende uitgeprocedeerde asielzoeker! Die loopt dag en nacht ongewassen rond zonder te eten. Zie je wel dat zo’n mensen geen bed, bad en brood nodig hebben.’

‘Maar ik heb geleerd diplomatisch te zijn,’ vertelt Rutte. ‘Vluchtelingen hebben ook gevoelens, zo heb ik met eigen ogen kunnen vaststellen. Je moet niet zeggen dat asielzoekers hier niet welkom zijn, ze vallen alleen niet gemakkelijk te integreren in de economische koers die Nederland in de nabije toekomst wil varen.’

‘Maar is dat niet hetzelfde zeggen als bol het af, vuil onkruid?’

‘Nee, onkruid is het niet. Dat is gemakkelijker te wieden. Ik ga ook niet zeggen dat de Partij van de Arbeid in Nederland een filiaal is van de VVD. Dat past niet. Dat wil niet zeggen dat ik gevoelige materie per definitie ontwijk. Je moet de dingen durven te zeggen zoals ze zijn zolang dat maar verbloemd kan. Euhm euhm. Ik ga niet de economische leefbaarheid van bibliotheken in Zuid-Ossetië erbij betrekken als dat niet nodig is. Maar als de gelegenheid zich aandient, ga ik het onderwerp zeker niet uit de weg.’

Terwijl Rutte zijn beleid aan het verdedigen is, klampt een asielzoeker Rutte aan. ‘Meneer, wat vindt u van de Armeense genocide?’

‘Wel, euhm euhm. Vaagheid is een levensstijl. Daarom heb ik zo’n bewondering voor Kris Peeters. Hij komt zeer geloofwaardig over en toch weet niemand wat hij zegt. Hij is zo goed in dingen zeggen die niemand verstaat dat hij zelf ook niet altijd meer weet wat hij aan het zeggen is. Je moet niet kwetsen om te kwetsen. Zo schrijven anderen steeds mijn achternaam zoals die van de voorzitster van de Vlaamse partij Open VLD. Dat zou ik nooit doen.’

‘Maar wat vindt u nu van de Armeense genocide?’

‘Euhm euhm. Wel zoals ik dus al zei: vaagheid is een levensstijl. De spin op de stoel heeft geen zin in een bord spaghetti, maar morgen bij zonsopgang na een nacht waarin het niet geregend heeft misschien wel.’