Opiniepeiling The Vremde Mirror

door The Vremde Mirror

Over exact een week is het zover. Dan vinden de verkiezingen plaats. Omdat de resultaten van de huidige opiniepeilingen bijzonder dubieus zijn en de methodologische manier van werken op niet veel trekt, voert The Vremde Mirror in opdracht van zichzelf nu nog in allerijl een opiniepeiling uit om de democratie en de geloofwaardigheid van de opiniepeilingen te redden. Aan foutenmarges doen wij niet mee en de resultaten van deze peiling zijn bindend op verkiezingsdag zelf.