Asielaanvraag Filip Dewinter geweigerd

door The Vremde Mirror

Vremde | Na weinig wikken en nog minder wegen heeft Vremde de asielaanvraag van Filip Dewinter geweigerd. Die laatste weent hierom bittere tranen, weigert terug te keren naar zijn stal van herkomst en dreigt er nu mee naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

Afgelopen zondag werd het Vlaams Belang slachtoffer van een grootschalige kiezersroof. De daders zouden in Vlaams-nationalistische kringen moeten gezocht worden, maar het gerecht is zoals het de traditie betaamt elk spoor bijster. Desalniettemin wordt kopstuk Filip Dewinter nu verantwoordelijk geacht voor het laten lopen van zijn kiesvee. De overgebleven partijgenoten rekenen hem hier nu ten volle voor af. Met enkele messen in de rug ontvluchtte Dewinter Antwerpen, ging op zoek naar veiligere oorden en kwam in het lieflijke en idyllische Vremde terecht alwaar men hem geen verblijfsvergunning wil toekennen.

‘Wat heb ik misdaan?’ vraagt Dewinter zich af. ‘Het is in de stad waar ik woon te gevaarlijk voor mij geworden om mij op straat te begeven. Vremde zou mij daarom alleen al als politiek vluchteling moeten erkennen.  Het asielbeleid is hier inhumaan, onrechtvaardig en veel te streng. Waar is de solidariteit als een verstotene zelfs al niet meer wordt opgenomen in een samenleving? Als mensen hun heimat ontvluchten, is dat nooit met de volle goesting. Dat moeten de beleidsmakers nu eindelijk eens beginnen beseffen. Zij mogen niet inspelen op de onderbuik van het volk en de verzuring en onverdraagzaamheid extra voeden door goedhartige burgers niet te legaliseren.’

‘Ik heb verschillende troeven in huis,’ probeert Dewinter zich in de etalage te zetten. ‘Ik rijd in een milieuvriendelijke wagen, ik kan zonder fouten schrijven, ik tap al eens een goede mop én ik kan ingezet worden bij de ontwikkeling van computergames. Mijn ervaring als politicus in Antwerpen kan ik gebruiken om bruggen te bouwen tussen de verschillende gemeenschappen. Ik ben met andere woorden een polyvalent manspersoon. Als het echt niet anders kan, wil ik zelfs aardbeien of katoen gaan plukken.’

Zijn komst beroert de gemoederen in Vremde danig. Oppositieleider Filip Dewitte (Vremds Belang): ‘Ik geloof niet in een gematigde Antwerpenaar. Dit volkje doet zich een bepaalde tijd zo voor, maar dat is schone schijn. Ze creëren een rookgordijn om ons te misleiden.’ Vervolgens vroeg hij aan zijn aanhang of ze meer of minder Dewinter wilden, waarna deze met volle overtuiging ‘Minder, minder, minder!’ scandeerde.

Ook de man in de straat is niet happig op een komst van Dewinter. Gerolf (55) is meer dan bevreesd voor de gevolgen. ‘Dewinter wil naar het schijnt zijn hele familie meenemen. Ge weet, zo’n buitendorpers dat kweekt gelijk zot. Voor ge het weet, huwen zijn dochters, krijgen die zeven kinderen en zit ge gevangen in een multiculturele samenleving. Het samenleven met inwijkelingen uit Millegem en Wommelgem verloopt zo al gecompliceerd genoeg.’

Burgemeester Boer Gust deelt deze bezorgdheid. ‘Dewinters regularisatiedossier bevat vele tekortkomingen. Zo komt hij uit Antwerpen, dat doet meteen al de deur dicht. Zo’n Antwerpenaar importeert zijn eigen taal (Noot van de redactie: taal en spraakgebrek worden zelfs door burgemeesters van Vremde al eens verward) of in dit geval een afgeleide van het Antwerps, zijn eigen cultuur en de eigen normen en waarden en voor ge het weet kunt ge naar zijn pijpen dansen. Ik stel vast dat de Antwerpenaar een koekoek is die zijn ei legt in het Vremdse nest. In onze grote tolerantie koesteren we dat ei, en binnen een aantal decennia of jaren zal het ons verbazen dat we uit datzelfde nest zullen worden geduwd door die Antwerpse koekoek.’

Dewinter is nu tevergeefs op zoek naar een stok achter de deur. Hij dreigde er al mee een hongerstaking te houden en zijn lippen toe te naaien (eindelijk), maar door de vrij hermetisch afgesloten toestand van de Vremdse kerk, ging dat feestje niet door. Naar verluidt is hij nu op zoek naar een supermarkt om er werknemers te gijzelen om zijn eisenpakket kracht bij te zetten. In Vremde is men razend benieuwd of deze zoektocht iets zal opleveren.