The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Dorpsschool ontmaskert radicaliserende jongeren op Facebook

De Dorpsschool van Vremde liep naar de politie omdat zes van haar leerlingen zich op Facebook hadden bevriend met iemand uit Boechout. De leerlingen in kwestie zijn ook meteen op non-actief gezet. ‘Sympathiseren met geradicaliseerde volkeren is strafbaar. We willen onze maatschappelijke taak niet uit de weg gaan,’ aldus de Dorpsschool.

Een radicaliseringsgolf overspoelt de Dorpsschool van Vremde. (archieffoto)

Een radicaliseringsgolf overspoelt de Dorpsschool van Vremde. (archieffoto)

In een nieuwsbrief waarschuwt de Dorpsschool van Vremde haar leerlingen. ‘Weet wat je doet op Facebook. Vriendschapsverzoeken accepteren van mensen uit Boechout is juridisch gezien strafbaar in Vremde, ook al ben je minderjarig.’

Aanleiding van de nieuwsbrief is een opeenvolging van incidenten die de jongste tijd plaatsvonden. Directeur van de Dorpsschool Jozef Schoofs legt uit: ‘Onze leerkrachten die weten hoe ze een computer moeten aan- en uitzetten besnuffelen en bespieden al een tijdje de Facebookprofielen van onze leerlingen. Op zoek naar radicaliserende elementen.’

Recent werd zo een heel netwerk aan radicaliserende leerlingen blootgelegd. ‘Een schokkende ontdekking,’ bekent de directeur van de Dorpsschool. ‘Zes leerlingen hebben zich bevriend met één of meerdere mensen die wonen in Boechout. Die worden nu logischerwijs geschorst in afwachting van hun proces.’

Eén van de leerlingen zou zich bereid verklaren zelf ook af te reizen naar Boechout.

Behalve de gevaren voor de cohesie van de maatschappij heeft de Dorpsschool ook onherstelbare imagoschade geleden. ‘Mensen gaan denken dat de Dorpsschool een broeihaard is voor radicalisering en haatzaaierij. Dat is geenszins het geval. We gaan het juist te lijf en zien dat ook als onze maatschappelijke plicht,’ benadrukt Schoofs.

Volgens bronnen dicht bij het gerecht is dit nog maar het topje van de ijsberg. Er zou ook heel wat opruiend taalgebruik te lezen zijn op de Facebookprofielen van leerlingen. Eén van de leerlingen zou zich bereid verklaren zelf ook af te reizen naar Boechout. ‘Ik wil nu niet choqueren of radicaliserend gedrag vertonen, maar zou het echt niet kunnen dat er in Boechout ook zachtmoedige mensen wonen?’ postte de 9-jarige Lisa gisteren nog op Facebook.

Haar lot ligt nu in de handen van directeur Schoofs. ‘Dat ziet er niet goed uit voor haar. Ik kan nu wel clement zijn, maar het is zo dat het begint. Minimaliseren en goedpraten, allemaal onschuldig ogenschijnlijk. Maar voor je het weet, ben je geradicaliseerd.’

‘Kartel met IS bespreekbaar’

Voorzitter Bruno Tobback wil komaf maken met het beeld dat sp.a een zinkend jacht is. In het kader van een grootschalige vernieuwingsoperatie wil hij buiten het politieke denkkader treden en rond de tafel gaan zitten met alle impactvolle actoren in onze samenleving. Zo ook met IS. ‘Bij een vruchtbare samenwerking moet kartelvorming met IS zeker bespreekbaar zijn,’ aldus Tobback.

Wanneer sp.a de jongste tijd in het nieuws komt, is het vaak vanwege interne strubbelingen. Daar wil voorzitter Bruno Tobback nu iets aan doen. ‘We moeten weer durven te durven. Als we relevant willen blijven, moeten we op de kar springen van de trends in onze samenleving. IS is duidelijk zo’n trend die elke dag aan draagvlak wint. In plaats van te kniezen in een oppositiehoekje zouden we beter in overleg treden met zulke middenveldorganisaties die de wind in de rug hebben. Wie weet wat voor moois daaruit kan ontstaan.’

Tobback legt verder uit: ‘IS en sp.a zijn best complementair. IS heeft geen enkele democratisch verkozene in het parlement, maar heeft toch een reusachtige impact op onze maatschappij. Sp.a heeft geen maatschappelijke impact, maar nog wel een democratisch verkozene in het parlement. Dat laatste kan snel veranderen, daarom dat we nu de handen in elkaar moeten slaan vooraleer het te laat is.’

‘Op communicatievlak kan sp.a nog veel van IS leren. Iedereen weet waarvoor IS staat, maar ik zou niet weten wat de standpunten van sp.a zijn. De media kunnen niet zwijgen over hun dagelijkse bezigheden: er gaat geen dag voorbij of de nieuwsbulletins openen met IS. Dat lukt sp.a alleen bij een zoveelste verkiezingsnederlaag. Eigenlijk bijna even frequent dus,’ besluit Tobback alsnog met een positieve noot.