‘Kartel met IS bespreekbaar’

door The Vremde Mirror

Voorzitter Bruno Tobback wil komaf maken met het beeld dat sp.a een zinkend jacht is. In het kader van een grootschalige vernieuwingsoperatie wil hij buiten het politieke denkkader treden en rond de tafel gaan zitten met alle impactvolle actoren in onze samenleving. Zo ook met IS. ‘Bij een vruchtbare samenwerking moet kartelvorming met IS zeker bespreekbaar zijn,’ aldus Tobback.

Wanneer sp.a de jongste tijd in het nieuws komt, is het vaak vanwege interne strubbelingen. Daar wil voorzitter Bruno Tobback nu iets aan doen. ‘We moeten weer durven te durven. Als we relevant willen blijven, moeten we op de kar springen van de trends in onze samenleving. IS is duidelijk zo’n trend die elke dag aan draagvlak wint. In plaats van te kniezen in een oppositiehoekje zouden we beter in overleg treden met zulke middenveldorganisaties die de wind in de rug hebben. Wie weet wat voor moois daaruit kan ontstaan.’

Tobback legt verder uit: ‘IS en sp.a zijn best complementair. IS heeft geen enkele democratisch verkozene in het parlement, maar heeft toch een reusachtige impact op onze maatschappij. Sp.a heeft geen maatschappelijke impact, maar nog wel een democratisch verkozene in het parlement. Dat laatste kan snel veranderen, daarom dat we nu de handen in elkaar moeten slaan vooraleer het te laat is.’

‘Op communicatievlak kan sp.a nog veel van IS leren. Iedereen weet waarvoor IS staat, maar ik zou niet weten wat de standpunten van sp.a zijn. De media kunnen niet zwijgen over hun dagelijkse bezigheden: er gaat geen dag voorbij of de nieuwsbulletins openen met IS. Dat lukt sp.a alleen bij een zoveelste verkiezingsnederlaag. Eigenlijk bijna even frequent dus,’ besluit Tobback alsnog met een positieve noot.