The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

The Vremde Mirror overweegt klacht tegen diaken

In een spraakmakend interview met Gazet van Antwerpen liet diaken Jan Keersmaekers zich ontvallen dat er op The Vremde Mirror dingen staan die niet zouden kloppen. ‘De website staat vol onzin,’ zo beweert hij. ‘Laster en eerroof,’ aldus hoofdredacteur Hervé von Kwakkelstein. ‘Alles wat op The Vremde Mirror staat, is wetenschappelijk bewezen. We zullen zien wat juridisch mogelijk is.’

Echt gelukkig met de woorden van de diaken is hoofdredacteur Hervé von Kwakkelstein niet. ‘Onze redactie werkt zich elke dag te pletter om eerlijke, kwaliteitsvolle en glutenvrije journalistiek te berde te brengen. Als de authenticiteit van dat harde labeur dan in twijfel wordt getrokken, doet dat pijn.’

‘Wij lijden onherstelbare imagoschade,’ vertelt von Kwakkelstein verder. ‘We zouden het niet zo nauw nemen met de journalistieke deontologie en zouden mensen foutief citeren die we nooit gezien hebben. We zouden op de koop toe onzin en dingen die niet stroken met de werkelijkheid zonder schroom publiceren. En we zouden boeken van Pieter Aspe of Kristien Hemmerechts lezen. Niet dat hij dat laatste heeft gezegd, maar je voelt wel dat hij het wil zeggen. Zo afgeschilderd worden in de nationale media is bijzonder nefast voor onze geloofwaardigheid. Dit neigt dan ook naar laster en eerroof.’

‘Net nu we algemeen aanvaard begonnen worden in mediakringen gebeurt dit,’ zucht von Kwakkelstein. ‘Dit mag geen afbreuk doen aan onze eerdere waarheidsgetrouwe berichtgeving. ‘Treinstation Vremde ontruimd na bommelding’, Bruno Tobback die een kartel met IS bespreekbaar vindt of de Dorpsschool die radicaliserende jongeren die naar Boechout trekken op Facebook ontmaskert. Allemaal ambachtelijk gemaakte primeurs die door geen enkel ander medium in twijfel werden getrokken.’

Een geruchtmakende passage uit het in Gazet van Antwerpen verschenen interview: ‘‘Ik heb nooit met deze mensen gesproken en heb dit dus ook nooit gezegd. Er staat ook in dat de kerk minder volk zou trekken. Ook dat is niet waar,’ zegt Keersmaekers.’

‘Manifest onjuist,’ fulmineert von Kwakkelstein. ‘In de Sint-Jan in d’Oliekerk zit er nu veel minder volk dan vijf of tien jaar geleden. Dat valt eenvoudig te verifiëren.’

Waarom de diaken zich nu zo laatdunkend uitlaat over The Vremde Mirror is voor mediawatchers een raadsel. ‘The Vremde Mirror wordt intussen vaker gelezen dan de Bijbel. En misschien valt dat in geestelijke middens maar moeilijk te verkroppen,’ suggereert von Kwakkelstein tot slot nog.

Diaken leest voor uit The Vremde Mirror in homilie

Afgelopen weekend las diaken Jan Keersmaekers in zijn homilie voor uit een stuk dat op 16 februari 2014 is verschenen op The Vremde Mirror. Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van The Vremde Mirror, dat volgens mediawatchers dit eclatante succes nooit zal kunnen overtreffen.

Hoofdredacteur Hervé von Kwakkelstein pinkt een traan weg van ontroering. ‘Een geweldige eer om geciteerd te worden in de homilie van een geestelijke. Hier leef ik voor. Ik denk nu wel dat ik die 72 maagden heb verdiend.’

Maar volgens von Kwakkelstein is het geen verrassing dat een diaken zo’n grote fan is van The Vremde Mirror. ‘Helemaal niet,’ preciseert von Kwakkelstein. ‘Geestelijken dwepen wel vaker met teksten die verzonnen zijn in een zatte bui of teksten waarvan de herkomst dubieus of onbekend is. Dat heeft zelfs een naam: Bijbel. The Vremde Mirror past helemaal in die traditie.’

Von Kwakkelstein is vol lof over de diaken. ‘Hij laat zich niet gauw in met onzin. Dat getuigt van veel gezond verstand. Hij is ook een man met gezag en invloed. Volgens apocriefe geschriften had Jezus naar één van zijn apostelen gemaild dat diakens eigenlijk belangrijker zijn dan misdienaars. Dat zegt wel genoeg.’

Het gebeurde in het verleden wel eens dat The Vremde Mirror zich eerder kritisch uitliet over het bekrompen, paternalistische en conservatieve karakter van de katholieke kerk en religie in het algemeen. ‘Dat is een foute interpretatie van de realiteit. Eigenlijk zijn wij op geestelijken even dol als priesters op kleine jongetjes,’ geeft von Kwakkelstein nu toe.