The Vremde Mirror overweegt klacht tegen diaken

door The Vremde Mirror

In een spraakmakend interview met Gazet van Antwerpen liet diaken Jan Keersmaekers zich ontvallen dat er op The Vremde Mirror dingen staan die niet zouden kloppen. ‘De website staat vol onzin,’ zo beweert hij. ‘Laster en eerroof,’ aldus hoofdredacteur Hervé von Kwakkelstein. ‘Alles wat op The Vremde Mirror staat, is wetenschappelijk bewezen. We zullen zien wat juridisch mogelijk is.’

Echt gelukkig met de woorden van de diaken is hoofdredacteur Hervé von Kwakkelstein niet. ‘Onze redactie werkt zich elke dag te pletter om eerlijke, kwaliteitsvolle en glutenvrije journalistiek te berde te brengen. Als de authenticiteit van dat harde labeur dan in twijfel wordt getrokken, doet dat pijn.’

‘Wij lijden onherstelbare imagoschade,’ vertelt von Kwakkelstein verder. ‘We zouden het niet zo nauw nemen met de journalistieke deontologie en zouden mensen foutief citeren die we nooit gezien hebben. We zouden op de koop toe onzin en dingen die niet stroken met de werkelijkheid zonder schroom publiceren. En we zouden boeken van Pieter Aspe of Kristien Hemmerechts lezen. Niet dat hij dat laatste heeft gezegd, maar je voelt wel dat hij het wil zeggen. Zo afgeschilderd worden in de nationale media is bijzonder nefast voor onze geloofwaardigheid. Dit neigt dan ook naar laster en eerroof.’

‘Net nu we algemeen aanvaard begonnen worden in mediakringen gebeurt dit,’ zucht von Kwakkelstein. ‘Dit mag geen afbreuk doen aan onze eerdere waarheidsgetrouwe berichtgeving. ‘Treinstation Vremde ontruimd na bommelding’, Bruno Tobback die een kartel met IS bespreekbaar vindt of de Dorpsschool die radicaliserende jongeren die naar Boechout trekken op Facebook ontmaskert. Allemaal ambachtelijk gemaakte primeurs die door geen enkel ander medium in twijfel werden getrokken.’

Een geruchtmakende passage uit het in Gazet van Antwerpen verschenen interview: ‘‘Ik heb nooit met deze mensen gesproken en heb dit dus ook nooit gezegd. Er staat ook in dat de kerk minder volk zou trekken. Ook dat is niet waar,’ zegt Keersmaekers.’

‘Manifest onjuist,’ fulmineert von Kwakkelstein. ‘In de Sint-Jan in d’Oliekerk zit er nu veel minder volk dan vijf of tien jaar geleden. Dat valt eenvoudig te verifiëren.’

Waarom de diaken zich nu zo laatdunkend uitlaat over The Vremde Mirror is voor mediawatchers een raadsel. ‘The Vremde Mirror wordt intussen vaker gelezen dan de Bijbel. En misschien valt dat in geestelijke middens maar moeilijk te verkroppen,’ suggereert von Kwakkelstein tot slot nog.