Diaken leest voor uit The Vremde Mirror in homilie

door The Vremde Mirror

Afgelopen weekend las diaken Jan Keersmaekers in zijn homilie voor uit een stuk dat op 16 februari 2014 is verschenen op The Vremde Mirror. Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van The Vremde Mirror, dat volgens mediawatchers dit eclatante succes nooit zal kunnen overtreffen.

Hoofdredacteur Hervé von Kwakkelstein pinkt een traan weg van ontroering. ‘Een geweldige eer om geciteerd te worden in de homilie van een geestelijke. Hier leef ik voor. Ik denk nu wel dat ik die 72 maagden heb verdiend.’

Maar volgens von Kwakkelstein is het geen verrassing dat een diaken zo’n grote fan is van The Vremde Mirror. ‘Helemaal niet,’ preciseert von Kwakkelstein. ‘Geestelijken dwepen wel vaker met teksten die verzonnen zijn in een zatte bui of teksten waarvan de herkomst dubieus of onbekend is. Dat heeft zelfs een naam: Bijbel. The Vremde Mirror past helemaal in die traditie.’

Von Kwakkelstein is vol lof over de diaken. ‘Hij laat zich niet gauw in met onzin. Dat getuigt van veel gezond verstand. Hij is ook een man met gezag en invloed. Volgens apocriefe geschriften had Jezus naar één van zijn apostelen gemaild dat diakens eigenlijk belangrijker zijn dan misdienaars. Dat zegt wel genoeg.’

Het gebeurde in het verleden wel eens dat The Vremde Mirror zich eerder kritisch uitliet over het bekrompen, paternalistische en conservatieve karakter van de katholieke kerk en religie in het algemeen. ‘Dat is een foute interpretatie van de realiteit. Eigenlijk zijn wij op geestelijken even dol als priesters op kleine jongetjes,’ geeft von Kwakkelstein nu toe.