The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Bootvluchtelingen liggen niet wakker van privacy op Facebook

Bootvluchtelingen op de Middellandse Zee zijn zich er te weinig van bewust dat hun privacy op Facebook onder druk staat. Eens aangespoeld op Lampedusa schreeuwen ze om drinkbaar water, voedsel en een menswaardig bestaan binnen de poorten van Europa. Een zeldzame keer om glutenvrije quinoa, maar nooit uiten ze hun bekommernis om de gebruikersvoorwaarden van Facebook.

Bootvluchtelingen liggen niet wakker van hun privacy op Facebook. De EU gaat daarom een bewustwordingscampagne financieren.

Bootvluchtelingen liggen niet wakker van hun privacy op Facebook. De EU gaat daarom een bewustwordingscampagne financieren.

De net op Lampedusa gearriveerde Tarik is drie dagen geleden zijn vrouw en zoon op de Middellandse Zee verloren. ‘Ik ben dat verlies nog aan het verwerken en krijg dan te horen dat hun Facebookprofiel openbaar is. Dat maakt het allemaal nog dat tikkie erger.’

De Europese regeringsleiders kwamen in Brussel in spoedzitting bijeen om een oplossing te vinden voor deze schrijnende problematiek, over dewelke een opvallende eensgezindheid bestaat. De EU zal vijf miljoen euro uittrekken voor campagnes die bootvluchtelingen ertoe moeten aanzetten bewuster om te gaan met hun privacy op Facebook.

De Nederlandse premier Mark Rutte stipt aan dat er al te veel onschuldige slachtoffers zijn gevallen. ‘Het kan niet zo zijn dat in een almaar digitaliserende wereld mensen onwetend zijn over hun privacy en ten prooi vallen van Facebook. Niet alleen de gegoede middenklasse moet zich hiervan bewust zijn, maar ook de meer kwetsbare groepen. Zij vallen zo al genoeg uit de boot.’

‘Pensioen beperken in de tijd tot laatste 2 levensjaren’

Topman van Unizo Karel Van Eetvelt heeft een systeem uitgedokterd om de pensioenen betaalbaar te houden. Mensen hebben alleen nog in hun laatste twee levensjaren recht op een pensioen. ‘Zo is iedereen gelijk voor de wet,’ stelt Van Eetvelt.

‘De filosofie achter het systeem is simpel,’ verklaart Van Eetvelt. ‘Elke Vlaming heeft de laatste twee jaar van zijn leven recht op een pensioen. Geen brugpensioen meer en ook gedaan met mensen die dertig jaar op kosten van de maatschappij als een kasplantje in een rusthuis wachten tot ze voor eeuwig mogen rusten zonder nog maar enige bijdrage te leveren aan de economie. Wie zich niet aan zijn sterfdatum houdt, moet in afwachting van een spuitje of de elektrische stoel tot zijn dood de toiletten van Unizo kuisen.’

Een opmerkelijk voorstel, maar waarom niet gewoon de pensioenen afschaffen? ‘Dat klinkt als een natte droom,’ geeft Van Eetvelt toe. ‘Maar het pensioen van de hardwerkende ondernemers die de economie zuurstof geven en aldoor gepest, getergd en verminkt wordt door marxistische regeringen en op wier kap het links profitariaat zonder werk met volle teugen van het leven geniet, moet wel lager liggen dan dat van de simpele werkmens om Calimero te kunnen blijven spelen. Wanneer de pensioenen afgeschaft worden, is het pensioen voor beide groepen even hoog.’

‘Het is ook een middel om de vergrijzing tegen te gaan,’ stipt Van Eetvelt aan. ‘Om excessen te vermijden kunnen mensen pas vanaf hun 67ste op pensioen gaan. Anders zijn er altijd snoodaards die op hun 30ste op pensioen gaan en op hun 32ste van een brug springen. Zulke profiteurs mogen het systeem niet verzieken, temeer omdat het veroorzaken van files een criminele aanslag is op de Vlaamse economie die niet streng genoeg kan veroordeeld worden.’