Bootvluchtelingen liggen niet wakker van privacy op Facebook

door The Vremde Mirror

Bootvluchtelingen op de Middellandse Zee zijn zich er te weinig van bewust dat hun privacy op Facebook onder druk staat. Eens aangespoeld op Lampedusa schreeuwen ze om drinkbaar water, voedsel en een menswaardig bestaan binnen de poorten van Europa. Een zeldzame keer om glutenvrije quinoa, maar nooit uiten ze hun bekommernis om de gebruikersvoorwaarden van Facebook.

Bootvluchtelingen liggen niet wakker van hun privacy op Facebook. De EU gaat daarom een bewustwordingscampagne financieren.

Bootvluchtelingen liggen niet wakker van hun privacy op Facebook. De EU gaat daarom een bewustwordingscampagne financieren.

De net op Lampedusa gearriveerde Tarik is drie dagen geleden zijn vrouw en zoon op de Middellandse Zee verloren. ‘Ik ben dat verlies nog aan het verwerken en krijg dan te horen dat hun Facebookprofiel openbaar is. Dat maakt het allemaal nog dat tikkie erger.’

De Europese regeringsleiders kwamen in Brussel in spoedzitting bijeen om een oplossing te vinden voor deze schrijnende problematiek, over dewelke een opvallende eensgezindheid bestaat. De EU zal vijf miljoen euro uittrekken voor campagnes die bootvluchtelingen ertoe moeten aanzetten bewuster om te gaan met hun privacy op Facebook.

De Nederlandse premier Mark Rutte stipt aan dat er al te veel onschuldige slachtoffers zijn gevallen. ‘Het kan niet zo zijn dat in een almaar digitaliserende wereld mensen onwetend zijn over hun privacy en ten prooi vallen van Facebook. Niet alleen de gegoede middenklasse moet zich hiervan bewust zijn, maar ook de meer kwetsbare groepen. Zij vallen zo al genoeg uit de boot.’