‘Pensioen beperken in de tijd tot laatste 2 levensjaren’

door The Vremde Mirror

Topman van Unizo Karel Van Eetvelt heeft een systeem uitgedokterd om de pensioenen betaalbaar te houden. Mensen hebben alleen nog in hun laatste twee levensjaren recht op een pensioen. ‘Zo is iedereen gelijk voor de wet,’ stelt Van Eetvelt.

‘De filosofie achter het systeem is simpel,’ verklaart Van Eetvelt. ‘Elke Vlaming heeft de laatste twee jaar van zijn leven recht op een pensioen. Geen brugpensioen meer en ook gedaan met mensen die dertig jaar op kosten van de maatschappij als een kasplantje in een rusthuis wachten tot ze voor eeuwig mogen rusten zonder nog maar enige bijdrage te leveren aan de economie. Wie zich niet aan zijn sterfdatum houdt, moet in afwachting van een spuitje of de elektrische stoel tot zijn dood de toiletten van Unizo kuisen.’

Een opmerkelijk voorstel, maar waarom niet gewoon de pensioenen afschaffen? ‘Dat klinkt als een natte droom,’ geeft Van Eetvelt toe. ‘Maar het pensioen van de hardwerkende ondernemers die de economie zuurstof geven en aldoor gepest, getergd en verminkt wordt door marxistische regeringen en op wier kap het links profitariaat zonder werk met volle teugen van het leven geniet, moet wel lager liggen dan dat van de simpele werkmens om Calimero te kunnen blijven spelen. Wanneer de pensioenen afgeschaft worden, is het pensioen voor beide groepen even hoog.’

‘Het is ook een middel om de vergrijzing tegen te gaan,’ stipt Van Eetvelt aan. ‘Om excessen te vermijden kunnen mensen pas vanaf hun 67ste op pensioen gaan. Anders zijn er altijd snoodaards die op hun 30ste op pensioen gaan en op hun 32ste van een brug springen. Zulke profiteurs mogen het systeem niet verzieken, temeer omdat het veroorzaken van files een criminele aanslag is op de Vlaamse economie die niet streng genoeg kan veroordeeld worden.’