The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Het gaat goed met de opwarming van de aarde

In tijden dat een klimaatakkoord een politiek struikelblok vormt zowaar positief nieuws voor Vlaams Minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Het gaat goed met de opwarming van de aarde in Vlaanderen. Een pluim die ze dan ook gaarne op haar hoed steekt.

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor Joke Schauvliege. Ze ligt geregeld in de clinch met politici en echte cabaretiers. Elke opkikker is dus welkom. Die heeft ze gevonden nu Vlaanderen gebukt gaat onder een loden zon en warme temperaturen. ‘Het bewijs dat Vlaanderen wat betreft de opwarming van de aarde een voortrekkersrol vervult in de wereld.’

‘We moeten geduld hebben,’ zegt ze. ‘De opwarming van de aarde voltrekt zich geleidelijk. We hebben nog wel sneeuw moeten trotseren de jongste jaren en ’s winters vriest het weleens, maar deze periode van warmte eind oktober is een eerste mooi resultaat van onze starre politieke volharding. Treuzelen, talmen, het niet nemen van noodzakelijke maatregelen wanneer het moet, je voor de kar laten spannen van transportbedrijven en dit alles onder een immense druk. Ik durf zeggen dat indien we dit niet deden de stenen nu uit de grond zouden vriezen.’

Een krasse uitspraak van de minister die op de nodige tegenkanting kan rekenen. N-VA heeft stellig de indruk dat het in Wallonië warmer is dan in Vlaanderen. Schauvliege geeft toe dat het opwarmen van de aarde zowel geven als nemen is: ‘Omdat het in Wallonië veelal kouder is dan in Vlaanderen, krijgt het als compensatie meer warme lucht.’

N-VA daarentegen wil meer warme lucht voor Vlaanderen als compensatie voor haar kille beleid.

Klimaatakkoord bereikt: het is mooi weer buiten

Er is eindelijk een akkoord bereikt tussen de federale regering en de gewesten betreffende het klimaat. Volgens de overeenkomst is het mooi weer buiten. N-VA wilde er nog graag ‘voor de tijd van het jaar’ aan toevoegen, maar Vlaams Minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) hield voet bij stuk.

Zes jaar duurden de onderhandelingen over een ambitieus klimaatakkoord dat de toekomstige generaties moet vrijwaren van woeste tempeesten, het wassende water van overstromingen ten gevolge van dijkbreuken in de woonkamer en tropische, stekende soms giftige insecten.

‘We zien absoluut de ernst van de situatie in, er moet dringend actie komen, daarom dat we nu met gepaste spoed tot een akkoord zijn gekomen: het is mooi weer buiten,’ kondigt Joke Schauvliege trots aan.

Een verrassend resultaat. In eerdere ontwerpteksten was er sprake van wisselvallig weer met rukwinden tot 70 kilometer per uur, kans op lichte sneeuwval of grijs en betrokken maar droog weer. Toen er evenwel iets op papier stond, veranderden de klimatologische omstandigheden telkens weer waardoor het akkoord in de prullenbak kon.

Maar nu is er een eensgezindheid dat het mooi weer is buiten. ‘Het regent niet, de zon schijnt maar toch ook niet te fel, er is een lichte maar zeker in het warmste deel van de namiddag geen onaangename bries en je moet al met een vergrootglas speuren naar wolken aan de hemel,’ specificeert Schauvliege.

Critici merken op dat het klimaat de gemiddelde weerstoestand over enkele decennia is en dat het klimaatakkoord over een week alweer achterhaald kan zijn. Theo Francken (N-VA) ziet de bui al hangen en heeft daarom VRT-weerman Frank Deboosere aangemaand de komende dertig jaar steeds hetzelfde weerbericht te presenteren.