Het gaat goed met de opwarming van de aarde

door The Vremde Mirror

In tijden dat een klimaatakkoord een politiek struikelblok vormt zowaar positief nieuws voor Vlaams Minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Het gaat goed met de opwarming van de aarde in Vlaanderen. Een pluim die ze dan ook gaarne op haar hoed steekt.

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor Joke Schauvliege. Ze ligt geregeld in de clinch met politici en echte cabaretiers. Elke opkikker is dus welkom. Die heeft ze gevonden nu Vlaanderen gebukt gaat onder een loden zon en warme temperaturen. ‘Het bewijs dat Vlaanderen wat betreft de opwarming van de aarde een voortrekkersrol vervult in de wereld.’

‘We moeten geduld hebben,’ zegt ze. ‘De opwarming van de aarde voltrekt zich geleidelijk. We hebben nog wel sneeuw moeten trotseren de jongste jaren en ’s winters vriest het weleens, maar deze periode van warmte eind oktober is een eerste mooi resultaat van onze starre politieke volharding. Treuzelen, talmen, het niet nemen van noodzakelijke maatregelen wanneer het moet, je voor de kar laten spannen van transportbedrijven en dit alles onder een immense druk. Ik durf zeggen dat indien we dit niet deden de stenen nu uit de grond zouden vriezen.’

Een krasse uitspraak van de minister die op de nodige tegenkanting kan rekenen. N-VA heeft stellig de indruk dat het in Wallonië warmer is dan in Vlaanderen. Schauvliege geeft toe dat het opwarmen van de aarde zowel geven als nemen is: ‘Omdat het in Wallonië veelal kouder is dan in Vlaanderen, krijgt het als compensatie meer warme lucht.’

N-VA daarentegen wil meer warme lucht voor Vlaanderen als compensatie voor haar kille beleid.