The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Uit klas gezette Toby (8) solidair met asielzoekers

Je leest en hoort er betrekkelijk veel over. Asielzoekers. Maar hoe is het nu om in hun schoenen te staan? Die vraag wordt vrijwel nooit gesteld. En dus laat Toby zich tijdens de vastenperiode elke dag uit de klas zetten.

Waar is Toby? Toby staat op de gang uit solidariteit met asielzoekers.

Waar is Toby? Toby staat op de gang uit solidariteit met asielzoekers.

‘Het is niet omdat almaar meer mensen geen verblijfsvergunning krijgen en het land worden uitgezet dat we ons op de borst moeten kloppen,’ vindt Toby. ‘Daarmee is ons onbehagen misschien wel gedempt, maar zijn hun problemen nog niet opgelost. Het blijven wel mensen.’

Toby stoort zich aan dit triomfantelijke sfeertje. ‘Het is ironisch dat politici als Theo Francken en Maggie De Block populair zijn door mensen de hoop op een betere toekomst te ontzeggen.’

Opgelet, Toby snapt wel dat zo’n populariteitspoll voor politici er is ter meerdere eer en glorie van het ego van Ivan De Vadder, maar hij merkt het ook in het straatbeeld. Wil je graag gezien zijn, moet je mensen het land uitzetten of daar toch mee dreigen. En dat vindt hij best cynisch.

Toby kon dit niet langer aanzien en laat zich deze vastenperiode uit solidariteit met de asielzoekers onbaatzuchtig uit de klas zetten tijdens de lessen wiskunde en Nederlands. ‘Je kan wel dingen roeptoeteren over asielzoekers, maar om te weten hoe het voelt moet je het echt eens meemaken.’

Een bende passieve rotverwende jochies, zo noemt hij zijn klasgenoten die zijn actiebereidheid gedogen, maar de knusse warmte van de klas verkiezen boven de kille gang.

Om op de gang te belanden, is Toby creatief. Zo schold hij vandaag meester Frank uit voor skinhead, Slobodan Milosevic, Mia Doornaert, Hitler en Gwendolyn Rutten. Zonder resultaat. Pas toen hij hem vergeleek met een rechercheur bij de Antwerpse politie was de maat vol en werd hij op de gang gezet.

‘We evolueren naar een hardvochtige, empathieloze maatschappij,’ fluistert Toby op de gang de pers toe. ‘Eigenbelang overwint al te vaak. Die toets wiskunde hoop ik later te kunnen inhalen. Wanneer ik geleerd heb.’

Albanese maffia opent intern tuchtonderzoek

De Albanese maffia opent een tuchtonderzoek tegen zichzelf. Op zijn minst vier leden zouden banden hebben met de Antwerpse politie. Zij worden voorlopig geschorst.

antwerpen

Er is mogelijk een link tussen de Antwerpse politie en de Albanese maffia. Die laatste spreekt in een persbericht van de zwartste bladzijde in haar geschiedenis.

‘Enkele leden zouden systematisch misbruik gemaakt hebben van hun lidmaatschap bij de Albanese maffia om te infiltreren in een groepering van bedenkelijk allooi als de Antwerpse politie. Laten we een kat een kat noemen, dit is een smet op ons blazoen.’

‘De vier brengen ons dagelijks functioneren, ons voorbeeldig corrupt gedrag en onze geloofwaardigheid in gevaar. De genoemde feiten zijn te pijnlijk en te schokkend om zomaar in de doofpot te stoppen. Je moet zeggen zoals het is: ze doen denken aan die van criminele organisaties.’

Een anoniem lid getuigt. ‘Er waren al langer vermoedens, maar toen één van de vier onomwonden pleitte om een crèche binnen te vallen, begon te schieten op veertienjarige voorbijgangers en zich abonneerde op ’t Scheldt wisten we genoeg.’

Binnen de Antwerpse politie zouden de vier zich hebben beziggehouden met het gebruikelijke gamma aan praktijken als afpersing, fietsers tergen en racisme. ‘We hopen dat dit niet waar is,’ benadrukt de Albanese maffia. ‘Maar blijf maar eens toonbeeld van onberispelijk gedrag in zo’n bedrijfscultuur.’

De open communicatie lijkt een pleister op een houten been. De Napolitaanse maffia en UNIZO hebben de Albanese maffia al een gebrek aan ethiek verweten.