Uit klas gezette Toby (8) solidair met asielzoekers

door The Vremde Mirror

Je leest en hoort er betrekkelijk veel over. Asielzoekers. Maar hoe is het nu om in hun schoenen te staan? Die vraag wordt vrijwel nooit gesteld. En dus laat Toby zich tijdens de vastenperiode elke dag uit de klas zetten.

Waar is Toby? Toby staat op de gang uit solidariteit met asielzoekers.

Waar is Toby? Toby staat op de gang uit solidariteit met asielzoekers.

‘Het is niet omdat almaar meer mensen geen verblijfsvergunning krijgen en het land worden uitgezet dat we ons op de borst moeten kloppen,’ vindt Toby. ‘Daarmee is ons onbehagen misschien wel gedempt, maar zijn hun problemen nog niet opgelost. Het blijven wel mensen.’

Toby stoort zich aan dit triomfantelijke sfeertje. ‘Het is ironisch dat politici als Theo Francken en Maggie De Block populair zijn door mensen de hoop op een betere toekomst te ontzeggen.’

Opgelet, Toby snapt wel dat zo’n populariteitspoll voor politici er is ter meerdere eer en glorie van het ego van Ivan De Vadder, maar hij merkt het ook in het straatbeeld. Wil je graag gezien zijn, moet je mensen het land uitzetten of daar toch mee dreigen. En dat vindt hij best cynisch.

Toby kon dit niet langer aanzien en laat zich deze vastenperiode uit solidariteit met de asielzoekers onbaatzuchtig uit de klas zetten tijdens de lessen wiskunde en Nederlands. ‘Je kan wel dingen roeptoeteren over asielzoekers, maar om te weten hoe het voelt moet je het echt eens meemaken.’

Een bende passieve rotverwende jochies, zo noemt hij zijn klasgenoten die zijn actiebereidheid gedogen, maar de knusse warmte van de klas verkiezen boven de kille gang.

Om op de gang te belanden, is Toby creatief. Zo schold hij vandaag meester Frank uit voor skinhead, Slobodan Milosevic, Mia Doornaert, Hitler en Gwendolyn Rutten. Zonder resultaat. Pas toen hij hem vergeleek met een rechercheur bij de Antwerpse politie was de maat vol en werd hij op de gang gezet.

‘We evolueren naar een hardvochtige, empathieloze maatschappij,’ fluistert Toby op de gang de pers toe. ‘Eigenbelang overwint al te vaak. Die toets wiskunde hoop ik later te kunnen inhalen. Wanneer ik geleerd heb.’