The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Geloof in oversteekknoppen neemt toe  

Het geloof in oversteekknoppen neemt in regio’s waar de kerk in de voorbije eeuw veel van haar macht moest inboeten almaar toe. Hoewel mensen God achter zich hebben gelaten, aanvaarden ze niet dat er geen hogere macht is: oversteekknoppen.

drukknop

Marcel (60) heeft God niet meer nodig sinds hij in oversteekknoppen gelooft. ‘God beloofde veel, maar Antwerp bleef maar steken in tweede klasse. Op den duur trek je dan wel je conclusies.’

Hij demonstreert een rituele handeling die hoort bij het oversteekknoppengeloof. ‘Het is eigenlijk iets heel intiems, iets tussen mij en de oversteekknop. Kijk goed. Ik vloek eens luid, ram de oversteekknop en wacht dan tot het groen wordt. Heel intens allemaal. Hoe langer de wachttijd, hoe zondiger je leeft.’

Elf minuten en een half later springt het verkeerslicht inderdaad op groen. ‘Zie je? Het werkt. Zulke tastbare resultaten heeft God nooit kunnen voorleggen. Ik zal zelfs meer zeggen: geloofde ik in God, stond ik hier morgen nog mooi te wezen.’

Het eerste mirakel is inmiddels erkend. Juist op het moment dat de hand van Maria (68) de drukknop beroerde, sprong het verkeerslicht op groen. Door de appelflauwte dientengevolge moest Maria wachten tot het twintig minuten later nogmaals groen werd teneinde de andere kant van de straat te bereiken.

Autobiografie onthult: Hitler voerde stiekem oorlog

Adolf Hitler, bekend van zijn veelbesproken autobiografische werken, voerde stiekem oorlog. Dat onthulde hij zelf in een onafgewerkte autobiografie die nu pas opduikt.

hitler2

In zijn autobiografie die abrupt stopt in het voorjaar van 1945 zinspeelt de vermaarde autobiograaf Adolf Hitler op het feit dat hij al enige tijd mensen de dood indrijft, naar werkkampen stuurt en ook de mensenrechten schendt.

Typisch oorlog, zullen velen denken. ‘Maar het is voor het eerst dat Hitler hiermee zo concreet in verband wordt gebracht. De bevindingen zijn dus zeer waardevol,’ zeggen historici die het evenwel oneens zijn over de conclusies. Voor sommigen leidde hij een dubbelleven om aan zijn stoffige schrijfkamer te kunnen ontsnappen en voerde hij in het stiekeme oorlog uit angst voor de reacties van familie, vrienden, pers en publiek.

Andere historici gaan enkele stappen verder. ‘Dit bewijst dat deze over de hele wereld gelezen autobiograaf nogal wat duistere kantjes had. Over mensen die oorlog voeren kun je veel zeggen: ze zijn zonder te willen veralgemenen niet pacifistisch, tamelijk manipulatief en bijwijlen hardvochtig. Door deze onafgewerkte autobiografie weten we dit nu. Hitler verraadde denkelijk meer dan hij zou willen en is daarom gestopt met schrijven. Hij zag in dat publicatie zijn nalatenschap alleen maar zou schaden.’

Historici zijn het wel over één ding eens. In een van zijn autobiografieën vergelijkt Hitler zichzelf met Jezus. ‘Een echte smet op zijn carrière.’ De Vlaamse tv-zender Canvas overweegt om die reden een boycot van Hitler.