Autobiografie onthult: Hitler voerde stiekem oorlog

door The Vremde Mirror

Adolf Hitler, bekend van zijn veelbesproken autobiografische werken, voerde stiekem oorlog. Dat onthulde hij zelf in een onafgewerkte autobiografie die nu pas opduikt.

hitler2

In zijn autobiografie die abrupt stopt in het voorjaar van 1945 zinspeelt de vermaarde autobiograaf Adolf Hitler op het feit dat hij al enige tijd mensen de dood indrijft, naar werkkampen stuurt en ook de mensenrechten schendt.

Typisch oorlog, zullen velen denken. ‘Maar het is voor het eerst dat Hitler hiermee zo concreet in verband wordt gebracht. De bevindingen zijn dus zeer waardevol,’ zeggen historici die het evenwel oneens zijn over de conclusies. Voor sommigen leidde hij een dubbelleven om aan zijn stoffige schrijfkamer te kunnen ontsnappen en voerde hij in het stiekeme oorlog uit angst voor de reacties van familie, vrienden, pers en publiek.

Andere historici gaan enkele stappen verder. ‘Dit bewijst dat deze over de hele wereld gelezen autobiograaf nogal wat duistere kantjes had. Over mensen die oorlog voeren kun je veel zeggen: ze zijn zonder te willen veralgemenen niet pacifistisch, tamelijk manipulatief en bijwijlen hardvochtig. Door deze onafgewerkte autobiografie weten we dit nu. Hitler verraadde denkelijk meer dan hij zou willen en is daarom gestopt met schrijven. Hij zag in dat publicatie zijn nalatenschap alleen maar zou schaden.’

Historici zijn het wel over één ding eens. In een van zijn autobiografieën vergelijkt Hitler zichzelf met Jezus. ‘Een echte smet op zijn carrière.’ De Vlaamse tv-zender Canvas overweegt om die reden een boycot van Hitler.