Bracke neemt ontslag uit de Kamer: ‘Niet op de hoogte van politieke activiteiten’

door The Vremde Mirror

Siegfried Bracke, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, was niet op de hoogte van de politieke activiteiten binnen de muren van de Kamer. ‘Ik meende het volk te vertegenwoordigen, niet aan politiek te doen. Ik wil hier niks mee te maken hebben.’

‘De Kamer van Volksvertegenwoordigers die zou moeten bestaan uit – zoals de naam al verraadt – volksvertegenwoordigers is in wezen niet meer dan een veredeld clubje van politici, een aanzienlijk aantal verdedigt ook nog eens standpunten die niet de mijne zijn en ze worden hiervoor vorstelijk betaald met belastinggeld. Had ik dat geweten.’

Bracke (N-VA) zegt niet naïef te zijn. ‘Natuurlijk hoor je in de wandelgangen weleens een politieke uitspraak, maar daar blijft het bij. Wat ik echter gisteren via de media heb vernomen, én wat ik intussen aan bijkomende informatie heb verzameld is van die aard dat ik daarmee van ver of dichtbij niets meer te maken wil hebben.’

‘Ik wil niet dat mijn naam geassocieerd wordt met mensen die aan politiek doen. Het zijn opportunisten en graaiers. Neutraliteit is voor mij heilig. Als voorzitter moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen en zeggen: het vertrouwen is zoek, dus stap ik op.’

Volgens de wekelijkse verslagen van de Kamer is het nochtans zonneklaar: de Kamer is een politiek gekleurde kliek. ‘Ik heb over die documenten heen gekeken. Overigens verkeerde ik in de onmogelijkheid dat te weten. Ik ben pas sinds medio 2010 lid van de Kamer en zit de laatste jaren vrij geïsoleerd, waardoor ik nooit iemand sprak. Ja, ik werd een beetje buitengesloten als ik het nu zo overschouw.’

Bracke stapt nu over naar de Senaat. ‘Daar wordt al jaren niet meer aan politiek gedaan, zo heeft men mij verzekerd.’