The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Vlaams Belang: ‘Geef voortvluchtige gewapende militairen anoniem een vaccin’

Vlaams Belang slaat alarm. De vaccinatiegraad onder voortvluchtige gewapende militairen is volgens de partij erg laag. Voorzitter Tom Van Grieken stelt daarom voor om voortvluchtige gewapende militairen de kans te geven zich anoniem te laten vaccineren.

Van Grieken heeft begrip voor de voortvluchtige gewapende militairen die zich niet laten vaccineren. ‘Ik zou in hun situatie ook aarzelen. Rustig met een raketwerper een vaccinatiecentrum binnenstrompelen, zit er in het Vlaanderen van vandaag nog altijd niet in. Er zullen altijd mensen zijn die denken de politie te moeten bellen en die heibel wil je niet. Vooroordelen maken mensenlevens kapot, zoals zo vaak.’

‘Wie zich spontaan aanmeldt bij een vaccinatiecentrum en aanduidt een voortvluchtige gewapende militair te zijn, moet onmiddellijk een vaccin kunnen krijgen zonder zich te laten registreren,’ aldus Van Grieken. ‘Een belangrijke vereiste is wel dat je gewapend bent. Je kunt ook altijd worden gevraagd een schietoefening te doen. Kwestie van misbruik geen kans te geven.’

Criticasters vinden dat een bepaalde bevolkingsgroep wordt voorgetrokken. Van Grieken bijt van zich af. ‘Is het dan beter dat voortvluchtige gewapende militairen niet worden gevaccineerd? Moeilijk bereikbare groepen moet je extra kansen geven en laten voelen dat ze erbij horen. Alleen zo bouwen we aan een warme en inclusieve samenleving.’

Hoofdredacteur The Vremde Mirror voorwaardelijk vrij na uit de hand gelopen laboratorisch experiment

Hoofdredacteur van The Vremde Mirror Hervé von Kwakkelstein is na meer dan een jaar gevangenschap vrijgelaten onder voorwaarden. Het zag ernaar uit dat hij nog jaren in de cel zou zitten, wat veranderde toen zijn advocaat vorige week opwierp dat zijn cliënt in een verleden lid was van Reuzegom.

De feiten hoeven eigenlijk niet meer te worden herhaald. Von Kwakkelstein bouwde in zijn laboratorium in opdracht van Bill Gates een biologisch wapen dat zich via 5G het makkelijkst verspreidt. Tot daar geen probleem. Echter, hij leefde hierbij de rigoureus gecontroleerde Vlaamse milieunormen niet na door kankerverwekkende chemicaliën te gebruiken bij het productieproces. De rest van de geschiedenis kent u.

Onze redactie kon Von Kwakkelstein dankzij haar netwerk vangen voor een exclusieve reactie. ‘Er verschijnt veel onzin over het biologisch wapen. Ik heb de standaarden gehanteerd die multinationals ook hanteren. Dat zegt toch genoeg? Zij gaan om wat economisch rendement het milieu heus niet vervuilen met manifeste gezondheidsschade tot gevolg. Hoe absurd kun je het verzinnen? Maar ja, complotdenkers zullen er altijd zijn.’

Eerder deze week raakte al bekend dat drie redacteurs van The Vremde Mirror bijna gelijktijdig ontwaakten uit een langdurig coma na een smaakvergiftiging ten gevolge van acuut contact met Gert Late Night en een tweet van Siegfried Bracke in hetzelfde leven.

Of The Vremde Mirror een comeback maakt, is een raadsel. Von Kwakkelstein predikt na het woelige jaar realisme: ‘Ik besef dat mijn geloofwaardigheid een stevige deuk heeft gekregen, maar zeg nooit nooit. Al denk ik niet dat er op The Vremde Mirror snel een stuk zal verschijnen.’