Plat Vremds officiële voertaal op schoolbanken

door The Vremde Mirror

Vremde – Brussel | Welke taal moet er nu gehanteerd worden in het onderwijs? Na een felle discussie onder academici, politici en andere oproerkraaiers als opiniemakers is er een compromis uit de bus gekomen. Het plat Vremds wordt de officiële voertaal op de schoolbanken. Een compromis waar iedereen zich zonder morren in kan vinden. Geen taal is authentieker dan het plat Vremds. De huidige Standaardtaal is zo gekunsteld dat mensen beschaamd zijn om ze uit te spreken en bang zijn hun geloofwaardigheid te verliezen wanneer ze tot op de letter spreken. De tussentaal is ook geen oplossing. Spreek een letter tussentaal uit en je wordt door Geert Van Istendael neergesabeld als verkavelde Vlaming of door een Minister van Onderwijs als onvolwaardige Vlaming. Dialecten worden dan weer onvoldoende beheerst en als ze goed beheerst worden, worden ze enkel verstaan door een luttele schare lokale inboorlingen waaronder geen enkele ondertitelaar of vertaler-tolk. Ook geen optie dus.

Gelukkig loert er in dit land altijd een compromis om de hoek. Het plat Vremds is een allegaartje dat mits een beetje moeite iedereen direct onder de knie heeft. Ook onze premier die in zijn vrije tijd polyglot is, wil het goede voorbeeld geven en heeft beloofd zich meester te maken van het plat Vremds. Bovendien is de taal overal sociaal aanvaard. Ga naar de bakker, bestel in het plat Vremds een bruin brood en je krijgt een bruin brood met de glimlach zonder die glimlach besteld te hebben. Vermits de Vremdelingen er geen graten in zien hun taal ter beschikking te stellen van het ons oh zo dierbare onderwijs, verovert het plat Vremds daarom vanaf één september de schoolbanken. Het is de bedoeling dat heel Vlaanderen via onderwijs, avondschool of spoedcursussen voor 1 september 2013 het plat Vremds machtig is. Wie zich daar niet aan houdt, hangt een verplicht taalkamp van twee weken in een Naams klooster boven het hoofd. Het bestaan van een stukje erfgoed dat het plat Vremds toch is, blijft zo verzekerd.