Aards leven in Vremde ontdekt

door The Vremde Mirror

Vremde | Vanmorgen omstreeks 10u30 deed Vremdeling Tuur Garny een schokkende ontdekking. In zijn tuin vond hij voetstappen afkomstig van een mens. Toen hij alarm sloeg over deze schrikwekkende vondst, werd hij op veel ongeloof onthaald. Aards leven in Vremde is zoals godsdienst zonder dogma’s. Onbestaande dus. Maar de Vremdse wetenschappers konden na uitvoerig onderzoek niet anders dan toegeven dat deze voetstappen inderdaad van een aards wezen afkomstig zijn.

Burgemeester Boer Gust heeft onmiddellijk fase twee van het Rampenplan afgekondigd. Iedereen wordt aangeraden in zijn huis te blijven bij voorkeur met ramen en deuren gesloten. Dit zijn geen overbodige maatregelen Overal waar aardse wezens – in de volksmond mensen genoemd – komen, stichten ze oorlog, moorden ze elkaar uit of – erger nog – organiseren ze stakingen. Van dergelijke rampspoed moet Vremde ten koste van alles bespaard blijven. Boer Gust heeft het Slachtofferfonds ook in werking gesteld. Slachtofferhulp zal de mensen die in contact zijn gekomen met de aardse wezens opvangen en van de nodige bijstand voorzien. Boer Gust spreekt dan ook over het noodlot dat niemand kon voorzien.

Overal waar mensen komen, stichten ze oorlog, moorden ze elkaar uit of – erger nog – organiseren ze stakingen.

Vremdse wetenschappers staan nog steeds voor een raadsel hoe dit aards leven voet aan Vremdse wal heeft kunnen zetten. Volgens berekeningen heeft een mens om Vremde te bereiken op zijn minst vier levens nodig. En zeven als er wegomleggingen zijn. Deze cijfers zullen nu moeten worden herzien.

Filip Dewitte: “Aan het aardse wezen: schop keet op uw eigen planeet!”

Momenteel gebeurt er een klopjacht op dit aards wezen. Om Vremdelingen te motiveren hier aan deel te nemen, mogen ze van Boer Gust op hun vijftigste met brugpensioen. Wat er met het aards wezen moet gebeuren indien gevonden, is nog een raadsel. De KVLV (Katholieken Voor Leefbaar Vremde) stelt een referendum voor. Maar dat is voor burgemeester Boer Gust en het Vremds Belang veel te democratisch. Voor integratie is niemand gewonnen gezien de problemen die aardse wezens met zich meebrengen. Filip Dewitte (Vremds Belang) had aan onze microfoon nog één duidelijke boodschap voor het aardse wezen: ‘Waar ge ook moge zitten. Schop keet op uw eigen planeet!’