KVHV pleit voor overgang van nieuw naar oud

door The Vremde Mirror

Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen haalt in een persbericht zwaar uit naar de huidige jaartelling, die veel te progressief zou zijn. De studentenvereniging hekelt de overgang van oud naar nieuw en werpt als alternatief een tijdrekening op waarbij de klok teruggedraaid wordt. Zo wil het in de nacht van 31 december op 1 januari de overgang van 2014 naar 2013 vieren.

Het KVHV hoopt met het terugdraaien van de klok het aantal progressieve, linkse culturo's in de samenleving drastisch in te dijken.

Het KVHV hoopt met het terugdraaien van de klok het aantal vrouwen in de politiek en beroepsleven drastisch in te dijken.

In een persbericht luidt het KVHV de alarmbel over de huidige jaartelling. ‘Het gaat allemaal veel te snel voor onze leden. Dat mag niet verwonderen. Vrouwen die auto rijden, op verkiezingsdag een vrouw een stemhokje zien binnengaan, het patronaat dat rekening moet houden met democratische spelregels, het plebs van om de hoek dat op de universiteit studeert maar zich niet eens een skivakantie van twee weken kan veroorloven, homo’s die niet op de brandstapel gegooid worden, Uggs in het straatbeeld: het kan tegenwoordig allemaal.’

‘Als open-minded jongelingen en als hoopvolle toekomst van het land kunnen wij veel verdragen. Zo mogen vrouwen gerust bestaan. Al is het maar om de verkopers van haarden economisch een duwtje in de rug te geven. Maar er zijn wel grenzen. En die worden al te vaak overschreden. Als KVHV konden we dat niet langer dulden en zijn op zoek gegaan naar de oorzaak van dit losbandige gedrag. En wat viel op? Naarmate de tijd vordert en de jaren verstrijken, des te meer van het hierboven aangehaalde buitensporig progressieve gedrag er in onze samenleving aanwezig is.’

‘Daarom willen we op subtiele wijze de jaartelling veranderen. Door achteruit te tellen in plaats van vooruit, zal het hooguit enkele decennia duren vooraleer we weer aanbelanden in een verzuilde maatschappij waar priesters ongeremd hun gangen kunnen gaan. En ongeveer een eeuw vooraleer de film Daens geen utopie is maar een projectie van het heden. Wanneer de door ons voorgestelde kleine ingreep uitgevoerd wordt, durft het KVHV de toekomst weer verwachtingsvol tegemoet te blikken.’

De Antwerpse bisschop Johan Bonny reageerde al afwijzend op het voorstel van het KVHV: ‘Afwijken van de christelijke jaartelling is niet katholiek.’