CLB-begeleidingstraject voor kinderen zonder leerstoornis

door The Vremde Mirror

Help! Mijn kind blijkt na duizend onderzoeken geen leer- of ontwikkelingsstoornis te hebben. Je zal maar een radeloze ouder zijn die deze vervelende diagnose te horen krijgt. De volgende vraag is dan: ‘Wat nu?’ Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) pakt nu uit met een begeleidingstraject voor kinderen zonder leerstoornis.

Ook achter deze poort gaan er kinderen schuil zonder leerstoornis.

Ook achter deze poort gaan er kinderen schuil zonder leerstoornis.

ADHD, autisme, Asperger, dyslexie, dyscalculie, glutenallergie… Je kind zal het allemaal maar niet hebben. De nachtmerrie van elke ouder. ‘Waar ben ik als ouder toch tekort geschoten?’ is dan de eerste vraag die gesteld wordt. ‘Had ik toch niet moeten stoppen met roken en drinken tijdens mijn zwangerschap?’ is vaak een bijkomende vraag.

Het CLB ziet het probleem in en lanceert een brochure: Een kind zonder leerstoornissen: als een leerstoornis ontwikkelen niet vanzelf gaat. Daarnaast gaat het kinderen zonder leerstoornis ook extra begeleiden, onderwerpen aan nog meer psychiatrische tests en op een pedagogisch verantwoorde manier tips geven om een of andere hippe stoornis te ontwikkelen.

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens is blij dat kinderen zonder leer- of ontwikkelingsstoornissen eindelijk aangepakt worden. ‘Kinderen zonder leerstoornis zijn kinderen die hun problemen juist het best weten te verbergen. Geen stoornis hebben mag wel lekker hipster klinken, maar eigenlijk is het aandachttrekkerij van de bovenste plank. Op de speelplaats staan ze geïsoleerd. Nu past dat wel mooi bij hun imago, maar in feite missen ze warmte en geborgenheid met op den duur minderwaardigheidscomplexen en onverwerkte jeugdtrauma’s die tijdens hun brugpensioen tot uiting zullen komen als gevolg.’

‘Wanneer in een klasgesprek elkeen al zijn stoornissen mag opsommen en een kind moet opbiechten er geen te hebben, is dat zonder meer aandoenlijk,’ vertelt Adriaenssens. ‘Het zal jouw kind maar zijn. Nog voor ze acht jaar tijd nodig hebben om hun studies filosofie aan de universiteit af te ronden om vervolgens een sabbatjaar in te lassen om een wereldreis te maken, zijn ze in de ogen van de buitenwereld al mislukt in het leven.’

Een moeder van een kind zonder leerstoornis getuigt: ‘Dan noemen we onze kleine speciaal Kelly zodat de kans op ADHD, autisme, dyslexie of de combinatie van de drie bijna 100% is. Blijkt ze geen van de drie te hebben, maar gewoon dom te zijn. Geen idee van wie ze dat heeft. Maar ik kan u verzekeren dat het voor een moeder dan niet gemakkelijk is aan de schoolpoort, wanneer je andere ouders hoort pronken met hun kind dat lijdt aan mentale retardatie.’