Interview: Carla trekt lessen uit vluchtelingencrisis

door The Vremde Mirror

“De Griekse situatie is heel verwarrend. Het was veel minder complex als Griekenland een islamitisch land zou zijn. Dat stigmatiseert gemakkelijker. Dat heeft niks met rascisme (sic) te maken, maar alles met overzicht.”

Twee miljoen Grieken worden op zee gezet. Een effectieve bezuinigingsmaatregel.

Vluchtelingen verdoofd slachten, Carla Van Reetveld pleit voor een humanere wereld.

Voor een straffe quote zit Carla Van Reetveld (49) nooit verlegen, moeder van drie kinderen en voorzitster van het VVVK, het VakVerbond Voor Klagers. We spreken met haar af in de veranda van haar buitenverblijf in Blankenberge waar ze vijf weken van de grote vakantie doorbrengt.

Je staat in je omgeving bekend als iemand die uitgesproken meningen heeft over maatschappelijke kwesties. Geen blad voor de mond, maar recht voor de raap. Achter je rug wordt wel gefluisterd dat je andere culturen inferieur vindt. Wat doet dat met een mens?

“Wat voor meubels andere culturen hebben, kan me niet schelen hoor manneke. Zolang ze maar niet in mijn zicht staan.”

Inferieur, ik bedoel minderwaardig.

“Awel nee, dat moet ik nuanceren. Eén van de geburen is al eens op vakantie geweest naar Turkije en levend teruggekomen. Een beetje verdikt wel. En ge weet natuurlijk nooit of hij daar een vieze geslachtsziekte heeft opgeschaard. Ik mag denken van wel. En Connie van twee straten verder kent een migrant die naar het schijnt wel ça va is voor een vreemdeling te zijn. Maar dat heb ik ook maar van horen zeggen. En wat Connie zegt, moet ge vaak met een korreltje zout nemen.”

Nog voorbeelden?

“Awel, nee niet meteen. Wel tegenvoorbeelden. Zie maar naar wat er gebeurt in Griekenland. Wie kan die moslims weer betalen? De hardwerkende Vlaming.”

Griekenland is geen moslimland.

“Awel zie, de Griekse situatie is heel verwarrend. Het was veel minder complex als Griekenland een islamitisch land zou zijn. Dat stigmatiseert gemakkelijker. Dat heeft niks met rascisme (sic) te maken, maar alles met overzicht.”

Moeten we niet gastvrijer zijn voor mensen die hier hun geluk komen zoeken?

“Manneke, weet gij wel wat ge zegt? Het is altijd maar de hardwerkende Vlaming die in zijn fiscaal aftrekbaar karretje ganser dagen in de file staat om op zijn werk in te dommelen die het gelag kan betalen. Maar het ergste is het voor de kleine zelfstandige ondernemers die door de marxistische regering-Michel worden getreiterd, gepest, afin het leven zuur gemaakt. En dat terwijl vreemdelingen de hele dag de luiwammes liggen uit te hangen en zich zitten te vergapen aan de TMF-chat. Dat kan er bij mij niet in en dat mag niet mogen!”

Wat is de oplossing?

“Slachten, maar verdoofd. Dan kennen ze dat ook ineens. Dat heeft niks met morele superioriteit te maken van kijk ons hier eens beschaafd iemand zijn graf induwen, maar alles met humaniteit. We zitten hier niet in Saab-Aroedië, al begint het er wel meer en meer op te gelijken. Pas op, niet dat ik iets tegen moslims heb, maar ze moeten alleen in hun eigen kamelenland blijven. Maar het zijn wel zij die hier altijd alle werk afpakken van de brave Vlamingen en als ze niet werken zitten ze op kap van de hardwerkende Vlaming Vadertje Staat te ruïneren.”

Dus als ik het goed begrijp, of ze nu werken of niet, ze kunnen nooit goed doen.

“Awel, dat hebt ge goed begrepen.”

Is verdoofd slachten niet te voortvarend?

“Awel nee. We worden gesteund door een brede achterban. Het VVVSVK staat volledig achter ons.”

Het VVVSVK?

“Awel, het VakVerbond Voor Sympathisanten Voor Klagers waar ik ook de voorzitster van ben.”

Hoeveel leden telt het VVVSVK als ik vragen mag?

“Awel, dat moogt ge zeker vragen. Mijn ventje, Sus van in ’t straat en Monique en de Raoul die over de bakker wonen. En we hebben ook 84 likes op Facebook. Ook een lidkaartje? Ze zijn gratis.”

Nee, bedankt. Dat is indrukwekkend. Komt er nog een grote protestmars in Brussel?

“Brussel? Zijt ge helemaal op uw kop gevallen? Straks gaat ge me nog uitnodigen voor een dagske naar de Walen.”

Vanwaar haal je de tijd om je zo in te zetten voor het hogere doel?

“Awel, levenslang ziekteverlof. Mijne kleine teen van mijn linkervoet is wat scheef gegroeid en ik kan onmogelijk nog deftig werken. Ik ben ook al 49 intussen, dan vindt ge geen werk meer. Ja, heel tragisch allemaal.”