Nieuwjaarsbrief 2016

door The Vremde Mirror

Beste lezer,

Allereerst wensen we u een gezond 2016. Dat elke aanval van angst, haat en zonet gegooglede neurologische aandoeningen alsmede de drang om andere media dan The Vremde Mirror te lezen u te allen tijde bespaard moge blijven. U merkt op, deze nieuwjaarsbrief rijmt niet. Gelukkig maar. We zijn geen poëtisch blad op gerecycleerd papier en wensen dat ook niet te worden. Uiteindelijk is poëzie toch ook maar

zinnen op de

meest

willekeurige plaats

onderbreken zonder

dat

het hoeft te

rijmen.

We blijven ook in 2016 ons concept trouw, hoewel het soms beter is om op de muren van de redactie te schrijven teneinde een respectabel aantal lezers te bereiken. Doch koppig en tegen beter weten in volhardt The Vremde Mirror. De vooropgestelde doelen zijn immers verre van bereikt.

  1. Het gemeenteblad van Boechout-Vremde annexeren. Dat begint met een halve bladzijde, maar dijt al snel uit tot er een apocalyps uitbreekt omdat zeven oudjes niet weten op welke dag het nu petanque is. Enfin ja, vier edities later schrijven we het voorwoord van de burgemeester en draaien we beslissingen omtrent hondenweides in de gemeenteraad terug, waarna BOEM.
  2. Wereldheerschappij. Het is ondoenbaar om een schier volwaardig alternatief voor de annexatie van het gemeenteblad te bedenken. Maar zoals iemand ooit zei: wie het kleine niet eert enz.

Om ons hoofddoel te bereiken, ons bestaansrecht te behouden, hopen we u te blijven vinden.

Volg The Vremde Mirror daarom op Twitter: https://twitter.com/VremdeMirror of vind allen onze Facebookpagina leuk: https://www.facebook.com/vremdemirror/. Of nog beter: blijf onze artikels lezen. Alleen zo kan de mensheid, bijhorende beschaving en bij uitbreiding het gemeenteblad van een gewisse ondergang worden gered.

Uw enige barometer in tijden van in tijden van iets, de voltallige redactie van The Vremde Mirror

Vremde, 1 januari 2016