Senaat krijgt eigen belastingparadijs

door The Vremde Mirror

De Senaat krijgt een eigen belastingparadijs. Een unicum in België. ‘Wie de actualiteit volgt, voelt dat die wens zeer nadrukkelijk leeft binnen een bepaald segment van de bevolking,’ vertelt senator en trotse pleitbezorger van dit initiatief Jan Becaus (N-VA).

‘De Senaat moet af van dat oubollige imago, weer hip en aantrekkelijk worden, zich aanpassen aan de noden van de tijd,’ vindt Jan Becaus. ‘Nu kunnen we vangnet blijven spelen voor Bert Anciaux en uitgerangeerde journalisten, de Senaat kan ook een eigen belastingparadijs beginnen en vanzelf weer relevant worden.’

‘Een gat in de markt,’ beargumenteert Becaus. ‘De vraag ernaar is overweldigend. Raar dat niemand eerder in België op het idee is gekomen om een door de Staat gefinancierd belastingparadijs uit te baten.’

‘Twee vliegen in één klap,’ vertelt een even enthousiaste Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). ‘We laten zien in deze tijden van crisis solidair te zijn met de moegetergde grote vermogens en als inkom betalen zij een vrije bijdrage die volledig wordt terugbetaald door de Staat. Hiermee is het gat in de begroting niet gedicht, maar alle beetjes helpen.’

‘De Senaat moet een meerdimensionaal belevingscentrum worden,’ aldus Becaus. ‘Voor avonturiers is er een fiscale grensverkenning, in het openluchtzwembad kunnen sportieve types BTW omzeilen en hardwerkende ondernemers mogen lekker decadent in slaap vallen in gesubsidieerde pluche zetels terwijl hun kapitaal zich vermenigvuldigt.’

Er is ook aan een echte trekpleister gedacht. Ieder uur wordt er een cassette afgespeeld met daarop Jan Becaus die Dow Jones, offshoreholdings en Starbucks uitspreekt.