Automatisch rijsysteem op minst drukke lijnen

door The Vremde Mirror

De NMBS en de spoorbonden hebben een historisch compromis gesloten. Er komt een automatisch rijsysteem, maar alleen op de minst drukke lijnen.

treinnn

Een nederlaag willen de spoorbonden deze overeenkomst niet noemen, hoewel ze aanvankelijk fel tegen waren. Toen ze te horen kregen dat alle lijnen richting Brussel, Antwerpen en Melkouwen in hun handen bleven, gingen ze overstag.

De automatische snelheidscontrole is revolutionair aldus de NMBS. Van zodra een trein trager dreigt te rijden dan 350 kilometer per uur treedt het systeem in werking. De treinen die rijden zullen het in ieder geval stipt doen, klinkt het triomfantelijk.

De NMBS denkt zo de onrendabele lijnen nieuw leven in te blazen. Veiligheidsexperts prijzen het gezond verstand. Het is onverantwoord om met een vol en gehaast perron in Brussel-Noord op een trein te springen die 350 kilometer per uur rijdt. Gaan mensen door de kortere instaptijd ouderen nog voor laten? Dat is niet zeker.

Experimenten ogen alvast veelbelovend. De eerste trein met het automatisch rijsysteem bereikte probleemloos Moermansk en wordt nu uit de Barentszee gevist.