Commissie die betrokkenheid commissie bij commissie onderzoekt overbodig, aldus commissie

door The Vremde Mirror

Een commissie raakte betrokken bij een commissie, aldus onderzoek van een commissie. Onnodig speurwerk, zegt een commissie in opdracht van een commissie. ‘Daar bestaan commissies voor.’

Wouter De Vriendt (Groen) dringt aan op een commissie. ‘Als een commissie een paringsdans uitvoert met een commissie, is het aan een commissie om onder toezicht van een commissie die betrokkenheid te onderzoeken. Dat net die commissie nu wordt teruggefloten door een commissie, is je reinste achterkamertjespolitiek, kortom voer voor een commissie. Dat heet transparantie.’

Ook in de kringen van de meerderheid klinkt er gemor. ‘Niet elke gedachtegang moet worden afgetoetst aan een commissie. Dat zeg ik niet, dat zegt een commissie.’

Een commissie beslist nu of er een commissie moet worden bijeengeroepen die zal uitmaken of er een commissie komt die zal oordelen wat er met het rapport gebeurt van de commissie die de betrokkenheid van een commissie bij een commissie blootlegde. De meeste waarnemers denken dat de commissie er komt en het verdict zal doorschuiven naar een commissie.