De Morgen publiceert essay Adolf Hitler

door The Vremde Mirror

Vandaag in De Morgen: het essay getiteld ‘Hebben wij de morele plicht om alle joden op te vangen?’ van gewezen invloedrijk Duits politicus Adolf Hitler dat dateert uit 1931.

In zijn essay stelt Hitler zijn politieke tegenstanders voor de keuze: ofwel een sterke, florissante economie ofwel joden knuffelen. Zo zegt hij: ‘Ik kan nu als al mijn collega’s dure woorden hanteren om mijn provincialistische gedachtegoed te verhullen, maar ik opteer voor de duidelijkheid: de joden, ze ondergraven ons sociaal stelsel!’

‘Daarom mijn voorstel: alle joden op de trein naar Polen. Hoe ze daar joden behandelen, kan ik niet weten. Dan zou ik Polen moeten annexeren, haha.’

‘Links zal mij harteloos en egoïstisch noemen. Het zij zo, het is een subtiele vorm van morele chantage. De joden mogen blijven, maar wat is hun alternatief? Als we de jood universaliseren, moeten wij daar de consequenties van aanvaarden en accepteren dat onze huidige levensstandaard onhoudbaar wordt. Wil onze linkse gutmensch dat?’

‘Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de linkerzijde cynisch gebruik maakt van de joden om grenzen zo poreus te maken dat de natiestaat wordt uitgehold. In mensentaal: Duitsers vogelen met Duitsers. En joden met joden. Vermenging is absolute waanzin.’

En besluit Hitler: ‘Politici moeten het algemeen belang laten primeren op het persoonlijk geweten, hoe zwaar dat soms ook is. Mocht Hannah Arendt al gepubliceerd hebben, ik zou haar citeren. Zij zou zoiets zeggen als: zonder grenzen geen mensenrechten. En dat is toch het Leitmotiv van elke politicus.’

Ondanks herhaaldelijk aandringen bij zijn Argentijnse minnares was Hitler niet bereid toelichting te verschaffen. Ook naar Terzake wilde hij niet komen, daar zaten nu een N-VA’er en een Vlaams Belanger die De Morgen roemen dat ze Hitler een podium geeft. ‘Als je ziet wat hij zegt, en je vergelijkt dat met wat politici vandaag bepleiten, hebben we de man dan niet buitenproportioneel zwartgemaakt?’