Francken: ‘We respecteren de mensenrechten al bij gelegenheid, het zal wel goed zijn zeker?’

door The Vremde Mirror

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) blijft zich verzetten tegen het Marrakech-pact. In een exclusief dagelijks interview met VTM zei hij waar mogelijk de mensenrechten niet te schenden. ‘Als engagement kan dat wel tellen.’

‘Links mag alles,’ wist Francken. ‘Eerst de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die een krachtdadig asielbeleid in de ogen van Vlaams Belang, Schild & Vrienden en andere Nazi’s onmogelijk maakt, nu dit pact van Marrakech.’

‘Ik heb ethische problemen met dit pact. Akkoorden sluiten met autoritaire regimes. De landen waarnaar we asielzoekers zonder pardon repatriëren zijn dictatoriaal en schenden de mensenrechten. Anders gezegd, geen mens verdient het om ginds te leven. Noem me principieel, maar met zulke regimes sluit ik geen deals.’

‘Mensenrechten zijn cruciaal’, duidde Francken. ‘Als Afrikaanse landen die respecteren, hoeven wij geen niet-naïef asielbeleid te voeren en geen mensenrechten te schenden. Maar ja, kun je dat van landen verwachten die met de waarden van de Verlichting een loopje nemen?’

Voorts meldde Francken dat het op sommige plaatsen in Oostenrijk reeds sneeuwt en in België niet. ‘We bekijken of dit een regeringscrisis waard is.’