Vlaamse salariswagencultuur erkend door Unesco

door The Vremde Mirror

Niet geheel verrassend heeft Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, de Vlaamse salariswagencultuur als immaterieel erfgoed erkend. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) trekt meteen 200 miljoen euro aan erfgoedsubsidies uit om de salariswagen te beschermen.

De salariswagen is ontstaan rond het jaar 700 na Christus in de Zuidelijke Nederlanden en is mettertijd onlosmakelijk verbonden geraakt met de Vlaamse identiteit, wat nu door Unesco ook bevestigd wordt. ‘Na het hoofddoekendebat is rijden in een salariswagen de belangrijkste traditie die Vlaanderen kent. Het zou zonde zijn dat die verloren gaat.’

Aldus Unesco rijden gegoede Vlaamse middenklassers van alle soorten in salariswagens: jonge gegoede Vlaamse middenklassers, oudere gegoede Vlaamse middenklassers, oude gegoede Vlaamse middenklassers en opiniemakers in het bijzonder.

‘De salariswagen combineert alle aspecten van Vlaming zijn,’ stelt Unesco. ‘Nukkig zijn op al die andere salariswagens terwijl hij in de file staat in zijn salariswagen.’

‘De salariswagencultuur wordt ook in heel Vlaanderen beleefd: lintbebouwing, files, het catastrofale openbaar vervoer en de verkeersdoden beperken zich niet tot één provincie of streek.’

‘Dat de Vlaming deze maatschappelijke miserie niet het vermelden waard acht, bewijst hoezeer hij verknocht is aan deze traditie. Oh nee, we mogen er niet aan denken wat voor drama het zou zijn, mocht er iemand zo lichtzinnig zijn om zijn salariswagen in twijfel te trekken.’

Unesco besluit dat de salariswagen voor een unieke atmosfeer zorgt in Vlaanderen: fijn stof zorgt voor 4.100 doden per jaar.