Politici: ‘Politici vertrekken naar buitenland wanneer ze geen uittredingsvergoeding van €200.000 krijgen’

door The Vremde Mirror

Politici vrezen dat ze naar het buitenland verhuizen wanneer ze niet langer recht hebben op een uittredingsvergoeding van 200.000 euro of meer. Politici vinden dat we dit echt niet mogen laten gebeuren.

© Wikimedia Commons

Siegfried Bracke (VRT-kijker) weet van Vincent Van Quickenborne dat hij in de politiek is gestapt, omdat er een uittredingsvergoeding die ternauwernood de onkosten dekt aan vasthangt. ‘Een stad als Kortrijk zonder burgemeester. Dat is wat sommigen willen.’

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) weet van Bracke dat hij nooit was begonnen met politiek, indien het systeem van uittredingsvergoedingen niet bestond. ‘Dan hadden we de afgelopen termijn geen Kamervoorzitter gehad. Willen de mensen dat soms?’

‘We hebben de jongste jaren op talloze manieren onze macht aangewend,’ zucht Bracke. ‘Pensioenleeftijd verhogen, klimaatmaatregelen saboteren, besparen in de zorg etcetera, alles om het leven van de gewone mens op korte en lange termijn zuur te maken. Maar nog altijd vinden vele mensen een uittredingsvergoeding van honderdduizenden euro’s te hoog. Wereldvreemd.’

‘Wij verhuizen niet voor ons plezier naar het buitenland, maar om het algemeen belang van alle politici te dienen en uit solidariteit met onszelf,’ aldus Van Quickenborne.

Bracke waarschuwt: ‘Straks willen alleen nog communisten, groenen en een handje vol socialisten aan politiek doen. Nee, laat die socialisten maar weg.’

Van Quickenborne besluit: ‘Hadden mensen maar evenveel medelijden met politici als met zichzelf. Dit land zou een veel mooiere plaats zijn.’