Vlaams Belang wil dat Canvas vaker de Duitsers laat winnen in WOII-documentaires

door The Vremde Mirror

Vlaams Belang zal toetreden tot verschillende raden van bestuur in de culturele sector en de media, onder andere tot die van de VRT. Chris Janssens (VB) juicht de documentaires op Canvas over de Tweede Wereldoorlog toe, maar betreurt hun vooringenomenheid: ‘Waarom verliezen de Duitsers altijd?’

‘We vinden het goed dat Canvas aandacht besteedt aan de meest luisterrijke periodes uit de Vlaamse geschiedenis zoals de collaboratie en de jodenvervolgingen,’ stelt Janssens.

‘Wat mij echter verontrust in de documentaires is de verkrampte eenzijdige benadering, de pensée unique. Altijd dezelfde ontwikkelingen, altijd hetzelfde einde, altijd dezelfde winnaars en verliezers, altijd dezelfde helden en slechteriken, altijd vertrekt men vanuit het standpunt van de geallieerden. Niet neutraal, heel tendentieus, een openbare omroep onwaardig.’

Janssens roept op om de rollen vaker om te draaien. ‘Het is niet omdat de geallieerden verliezen dat we nu een rotleven zouden leiden, ik denk zelfs integendeel. Let op, ik zeg niet dat de Duitsers altijd moeten winnen. Dat vragen we niet. Maar nu verliezen ze uiteindelijk altijd.’

‘De linkse agenda moet stoppen met docu’s over de Tweede Wereldoorlog te bepalen,’ aldus Janssens. ‘Deze docu’s zijn nu geen goede weerspiegeling van wat de Vlaming wil. Laten we het signaal van de kiezer eindelijk ernstig nemen. Er zijn sterke historische aanwijzingen dat vele Vlamingen liever de Duitsers zien winnen.’