Wetenschappers ontdekken manier om Belgische regering te vormen

door The Vremde Mirror

Een Belgische regering die iets voert wat men weleens ‘een doordacht beleid’ noemt, velen onder ons dromen ervan. Na zich suf te hebben gezocht, hebben wetenschappers uit Zwitserland en Italië eindelijk een manier ontdekt om tot een Belgische regering te komen.

‘Het was een zoektocht vol omzwervingen,’ vertellen de wetenschappers. ‘Vorig jaar dachten we de formule te hebben ontdekt, maar voor meer dan de telecommunicatie in de Vlaamse gemeente Lubbeek uitschakelen van op 10.000 kilometer afstand was ze niet geschikt.’

‘De wetenschap botst op haar limieten, berichtten de media. We werden fantasten genoemd. Dat deed pijn. Wij bleven geloven dat een Belgische regering op aarde tegen geen enkele fysische wetmatigheid indruist. Het is niet omdat niemand het nog niet gezien heeft dat het niet kan bestaan.’

‘Daar ligt de sleutel,’ zeggen de wetenschappers. ‘Het is niet de Belgische regering die er niet is, het is wij die ze niet zien. Wij denken dat ze er niet is, dus willen we ze niet zien. In plaats van de oppervlakkigheid van ons denken te bevragen, trekken we het bestaan van de Belgische regering in twijfel. Alles om maar niet te moeten concluderen dat het menselijke voorstellingsvermogen tekortschiet. De sleutel ligt met andere woorden diep in ons binnenste.’

Eerder ontdekten wetenschappers al een Belgische regering op Mars. Met de nieuwe manier om een Belgische regering te vormen, zou ook een Belgische regering op aarde mogelijk moeten zijn.