Wat u moet doen als u niet denkt besmet te zijn met het coronavirus

door The Vremde Mirror

Stel u voor, u voelt zich kiplekker en denkt er helemaal niet aan dat u het coronavirus hebt. Een familielid of naaste merkt dit in uw plaats op, omdat u er niet bij stilstaat dat u er niet aan denkt het coronavirus onder de leden te hebben. Of u bent dit familielid. Vind hieronder op al uw vragen een antwoord.

1. ‘Help! Ik denk helemaal niet dat ik besmet ben met het coronavirus. En ik ben dus totaal niet ongerust. Wat moet ik doen?’

Eerst en vooral rustig blijven. U bent niet alleen. Weet dat er honderden, misschien zelfs duizenden mensen zijn die leven alsof ze het coronavirus niet hebben. Daarnaast deze vragenlijst lezen en opsturen naar uw netwerk van mensen die hetzelfde denken als u.

2. Hoe herkent u bij uzelf dat u denkt niet besmet te zijn met het coronavirus? Hoe herkent u iemand die denkt niet besmet te zijn met het coronavirus?

Mensen die denken niet met het coronavirus besmet te zijn, leiden een vreselijk argeloos leven. Ze praten met mensen. Iemand herkennen is betrekkelijk eenvoudig. Probeer die persoon te muilen of een hand te geven. Lukt dat, hebt u met zo iemand te maken.

3. ‘Ik heb iemand gemuild die denkt niet besmet te zijn met het coronavirus: heb ik nu het coronavirus?’

Ja, maar dat had u toch al.

4. ‘Sorry ja, vergeten. Dus ik loop evenmin gevaar door met personen te praten die denken het coronavirus niet te hebben.’

Het kan geen kwaad tijdens elk gesprek vijf meter afstand te houden of berichtjes naar elkaar te sturen. Het coronavirus is online niet overdraagbaar. Tenzij via Twitter.

5. Wat zijn de risicogroepen?

Mensen die niet vatbaar zijn voor paniek zijn het kwetsbaarst. Maar ook mensen zonder internetverbinding en mensen die niet Geert Noels heten.

6. ‘Ik woon in hetzelfde huis als iemand die niet vatbaar is voor paniek. Moet ik nu panikeren?’

Ook hier geen nood. Panikeren deed u toch al.

7. ‘Is die persoon besmettelijk?’

Nee, al een geluk is paniek duizendmaal sterker dan redelijkheid. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat u plots ook zou denken niet besmet te zijn met het coronavirus.

8. ‘Maar ik maak me wel zorgen dat ik ook ervan overtuigd zou raken niet besmet te zijn met het coronavirus.’ 

Zet de persoon die ervan overtuigd is niet besmet te zijn in isolement. Zo richt die – hoe klein de kans ook is – bij anderen geen schade aan. En kunt u zeker zijn te allen tijde paniek te voelen.

9. Kan iemand die dacht het coronavirus te hebben plots in de overtuiging leven het coronavirus niet te hebben? Of kan iemand die dacht het coronavirus niet te hebben en daarna wel, daarna opnieuw denken het coronavirus niet te hebben?

Het is niet zo omdat iemand denkt het coronavirus niet te hebben dat dit voor altijd zo is. En omgekeerd. Dat kan betekenen dat de betreffende persoon deed alsof of verkeerd geïnterpreteerd is. Wees altijd alert! Zeker bent u nooit!!!!

10. ‘Hoe kan ik een persoon die denkt niet besmet te zijn met het coronavirus nog helpen?’

Besmet de persoon in kwestie met het coronavirus door in zijn gezicht te hoesten. Blijkt raar genoeg niet ziek te worden? Doe een online krantenabonnement cadeau. Een beetje verregaand en misschien zelfs omstreden. Maar het is de meest effectieve manier om iemand ervan te overtuigen dat het coronavirus onder haar of zijn bed slaapt. Veel succes!