Nobelprijs voor de Vrede gaat naar Vremde

door The Vremde Mirror

Vremde – Oslo | De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar niet geheel onverrassend naar Vremde. Het Nobelcomité prijst de inspanningen voor vriendelijkheid, mensenrechten, vrede en democratie. Dat er in een dergelijke grote regio jarenlang geen oorlog is gevoerd, is voor het Comité de kers op de taart.

Volgens het Comité is Vremde al meer dan twee eeuwen een oase van rust en vrede. Het is al van de tijd van Napoleon geleden dat er nog hevig slag werd geleverd op Vremds grondgebied. Dat er in de Tweede Wereldoorlog wel eens een bom neerviel op het Vremds grondgebied en dat buurdorp Boechout al eens pesterig doet, daar kan de Vremdeling niets aan doen. Meer nog, ondanks al deze zware beproevingen bleef men in Vremde met de voetjes op de grond en ging men niet over tot militaire acties. Ook niet wanneer men daar reden toe had. Dat is een uitermate lovenswaardige verdienste die volgens het Nobelprijscomité in de bloemetjes moet worden gezet.

Bovendien mag volgens het Comité de verzoenende functie van Vremde niet onderschat worden. Ze ligt als bufferzone tussen rivaliserende dorpen Lier en Ranst, maar ook tussen Boechout en Wommelgem. De stabiliserende functie van Vremde in dit woelig gebied in de Antwerpse rand valt niet te onderschatten. Vremde kan in feite niet genoeg prijzen hiervoor krijgen besluit het Nobelprijscomité. Voor Vremdelinge Jeanne (74) komt deze Nobelprijs dan ook niet onverwacht. ‘Het verschil tussen Vremde en vrede verschilt niet toevallig slechts één letter. Meer nog, die extra ‘m’ maakt van Vremde de overtreffende trap van vrede.’