Vremdelingentaks racistisch en discriminerend

door The Vremde Mirror

Vremde – Antwerpen | Gouverneur van de provincie Antwerpen Cathy Berx schorst het besluit van de Antwerpse gemeenteraad over de vremdelingentaks op. Het reglement is in strijd met het Verdrag van de Mensenrechten, luidt het.

Bij de aanstelling van het nieuwe Antwerpse gemeentebestuur werd met veel poeha bekend gemaakt dat er een vremdelingentaks zou komen. Elke Vremdeling zou wanneer hij de stadsgrenzen van Antwerpen overschrijdt, €250 moeten betalen en dit om de verplattelandisering van de stad tegen te gaan. Deze beslissing is nu door gouverneur Berx ingetrokken. ‘De maatregel is racistisch en discriminerend ten aanzien van de plattelandsbevolking.’

Naast de vremdelingentaks komt ook het vremdelingenloket er niet.  ‘Ook dit is niet conform het Verdrag van de Mensenrechten,’ klinkt het bij Berx. ‘Vremdelingen zouden zich daar steeds moeten aanmelden bij hun binnenkomst in Antwerpen. Hier zouden ze dan een stempel op hun voorhoofd krijgen om duidelijk te maken wat hun dorp van origine is.’

De Antwerpse schepen Liesbeth Homans betreurt de beslissing van Berx ten zeerste. ‘De stad Antwerpen kan zo geen passend antwoord bieden op de enorme administratieve meerkost die de instroom van zo’n drieëntwintig Vremdelingen per jaar als gevolg heeft. De reële kost per Vremdeling is zo’n €330, die kost willen we om electorale redenen niet doorschuiven op de Antwerpenaar. We bekijken daarom of het mogelijk is om een extra tractorheffing in te voeren ter compensatie van dit grote verlies.’

Advertenties