Jambon wil leger inzetten tegen opwarming aarde

door The Vremde Mirror

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is het gepalaver over de klimaatverandering grondig beu en gaat daarom over tot actie. Hij wil het leger inzetten om de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan te bestrijden.

‘Het kan niet zo zijn dat in tijden van besparingen het klimaat blijft uitpakken met exuberant hoge temperaturen. De tijden van overschotten zijn voorbij. We moeten allemaal ons steentje bijdragen. Ook het klimaat moet de tering naar de nering zetten,’ vertelt Jan Jambon.

‘Die aarde, dat blijft maar opwarmen en opwarmen. Met protocollen en verdragen gaat het klimaat niet naar ons luisteren, dat is nu wel duidelijk. Daarom moeten we er niet voor terugdeinzen om de zware middelen in te zetten. En waarom niet het leger? Het zal snel gedaan zijn met opwarmen wanneer het klimaat oog in oog komt te staan met de F16’s van het Belgische leger. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat er chemische wapens en atoombommen zullen gebruikt worden,’ benadrukt Jambon nog snel.

Het klinkt allemaal nogal vaag, maar de minister van Binnenlandse Zaken heeft ook al aan de praktische kant gedacht. ‘Soldaten krijgen een atomaschriftje met vijf duidelijke instructies in wat te doen wanneer ze gevolgen van de opwarming van de aarde waarnemen,’ zo laat Jambon zich letterlijk citeren.

1. Tropische vogels en exotische diersoorten die zich door de opwarming van de aarde gedwongen voelen noordwaarts te trekken, maar hier eigenlijk helemaal niet thuishoren? Neerknallen.

2. Tropische vogels en exotische diersoorten die hier asiel aanvragen omdat het in de contreien waar zij leven veel te warm is geworden? Wachten tot hun asielvraag is afgewezen en dan neerknallen.

3. Een thermometer die een hogere temperatuur weergeeft dan normaal is voor de tijd van het jaar? Neerknallen.

4. Mensen wier ecologische voetafdruk minder dan 3.5 bedraagt. Zijn ongetwijfeld linkse hippies van Groen die nog liever caoutchouc biorijstkoeken eten dan een malse biefstuk. Het bestaan van ecologisten is een gevolg van de opwarming van de aarde. Dus neerknallen.

5. Lieden die een klimaatsong zingen? Neerknallen.

Dat er nu ook soldaten te zien zullen zijn in het straatbeeld, vergroot volgens criticasters alleen maar het aanwezige onveiligheidsgevoel. Dat durft Jambon te betwisten: ‘Ik was vorig weekend op een feestje in de parochiezaal van Vremde. Daar liepen overal zwaarbewapende mannen gehuld in indrukwekkende uniformen. Veroorzaakt dat een gevoel van onveiligheid? Integendeel.’